A1Algemeenmobiliteit

Feestelijke opening Boshovestraat en Bosschaert de Bouwellei

Feestelijke opening Boshovestraat en Bosschaert de Bouwellei

18|03|2024

Stad Antwerpen en district Deurne werken voortdurend aan een veilige woon- en leefomgeving en hebben daarom het pleintje aan de Boshovestraat heraangelegd tot een groene buurtplek. Ook het kruispunt van de Paulus Beyestraat met de Bosschaert de Bouwellei werd verkeersveiliger gemaakt. Op vrijdag 22 maart huldigt districtsburgemeester Tjerk Sekeris de straten feestelijk in. De pers is van harte welkom.

Verkeersveilige, groene buurtplek

De Boshovestraat is heraangelegd tot een groene buurtplek met aandacht voor verkeersveiligheid, groen, water en verblijfs- en speelruimte. Door het plein autoluw te maken met enkel een doorgang voor hulpdiensten, fietsers en voetgangers verbetert de algemene leefbaarheid en het comfort van de buurt.

Ook het kruispunt van de Paulus Beyestraat met de Bosschaert de Bouwellei werd aangepakt om de verkeersveiligheid te garanderen en een vlotte doorgang te verzekeren. Om de biodiversiteit te verhogen, zette het district in op klimaatrobuuste maatregelen zoals ontharden, vergroenen en verblauwen (infiltratie van hemelwater in de bodem).

 

Tjerk Sekeris, districtsburgemeester:
“Met de herinrichting van het kruispunt Boshovestraat-Bosschaert de Bouwellei slaan we twee vliegen in één klap. We geven gehoor aan de inwoners van de Boshovestraat die al lang klagen over onaangepaste snelheden in hun straat en we vergroenen de buurt verder.”

Inrichting

Pleintje Boshovestraat-Bosschaert De Bouwellei ® Duerne)
  • De Boshovestraat is nog steeds dubbelrichting, maar doorgaand verkeer ter hoogte van het plein (Bosschaert de Bouwellei) is niet meer mogelijk.
  • Een functionele doorgang van 3 meter breed zorgt ervoor dat de circulatie voor voetgangers en fietsers behouden blijft.
  • Plaatsing van verschillende obstakels om foutief rij- en parkeergedrag te vermijden.
  • Het aantal bomen verhoogt na de heraanleg van 10 naar 12, waaronder 4 toekomstbomen. Dit zijn bomen die voldoende ruimte en bescherming krijgen, zowel boven als onder de grond. Zo krijgen ze de kans om uit te groeien tot grote en monumentale bomen, die gemakkelijk 120 jaar worden.

Els van Doesburg, schepen bevoegd voor groen:
“Met onze vergroeningsenveloppe steunen we de districten om verder te ontharden en te vergroenen. Ook het pleintje aan de Boshovestraat werd omgetoverd tot een groene buurtplek waar onze toekomstbomen alle ruimte en bescherming krijgen om uit te groeien tot monumentale bomen die door hun massaal bladvolume voor extra groen in de stad zorgen. Ze zuiveren de lucht, temperen de omgevingsgeluiden en zorgen voor natuurlijke verkoeling en schaduwplekken in de zomermaanden. Dankzij onze vergroeningsenveloppe zal de stad 1094 toekomstbomen tellen.”

Visits: 7

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more