A sportnieuwsVoetbal

Trouwe abonnees W-Beveren gratis naar de Freethiel

Waasland-Beveren lanceert vandaag de seizoenskaartactie voor volgend seizoen. Daarmee beloont geelblauw zijn trouwe fans. Het was een dramatisch seizoen voor iedereen bij en rond de club, het is tijd voor een nieuwe, frisse start. Na een nieuwe technische staf, een nieuwe medische staf en de aankondiging van de bouw van een nieuw trainingsveld is het nu tijd om de seizoenskaartactie te starten.

Meer dan ooit werd duidelijk dat deze club niet zonder zijn supporters kan, daarom wil de club na de mindere jaren iets terugdoen en weer veel mensen verwelkomen op de Freethiel. Concrete informatie Alle supporters van Waasland-Beveren die vorig seizoen een abonnement kochten, krijgen gratis een nieuw exemplaar voor volgend seizoen. De belofte van 5% korting per gemiste wedstrijd is op die manier nog groter. Aangezien de coronamaatregelen nog steeds van kracht zijn, kan deze verlenging alleen online gebeuren. Onze medewerkers staan klaar om iedereen hulp te bieden bij digitale vernieuwing. Supporters die vorig seizoen geen abonnement hebben gekocht, kunnen dat nu ook. Voor hen gelden nieuwe, sterk verlaagde prijzen. Zo kun je in de staande tribune voor slechts € 80, – onze Lions een heel seizoen ondersteunen. Ben je jonger dan 21? Dan betaal je slechts € 35, -. Allemaal met het doel om weer een volledige Freethiel te hebben. De tribune van de familie
De familietribune wordt verplaatst van tribune 1 naar tribune 3. Voorheen was sectie A de familietribune, nu worden de secties F en H omgevormd tot de familietribune. Het is kleiner, gezelliger en bovendien is het de hele tijd op televisie te zien. Een familieticket kost €155, tegen welke prijs één volwassene en twee kinderen een volledig seizoen naar de Freethiel kunnen komen.

 

Beperkte capaciteit Op dit moment is het nog twijfelachtig wat de toegestane capaciteit van de Freethiel bij aanvang van de wedstrijd zal zijn. Daarom geldt het principe wie het eerst komt, het eerst maalt. De eerste supporters die hun seizoenskaarten kopen of verlengen, krijgen als eersten de kans om de wedstrijden bij te wonen. Geen voorrangsperiodes, om de snelle besluitvormers te belonen voor hun steun. Als de corona weer toeslaat en het stadion is gesloten, geldt weer de regel van 5% korting op hun volgende abonnement, met een maximum van 10 wedstrijden. Maar laten we hopen dat het niet meer nodig is. Samen met onze supporters gaan we een nieuwe start maken. Wij zijn Beveren! 

 

 

 

 

Waasland-Beveren launches today its season ticket campaign for next season. In doing so, yellow-blue rewards its loyal fans. It was a dramatic season for everyone at and around the club, it is time for a new, fresh start. After a new coaching staff, a new medical staff and the announcement of the construction of a new training pitch, it is now time to start the season ticket campaign. More than ever, it became clear that this club cannot do without its supporters, which is why the club wants to give something back after the lesser years and welcome many people again on the Freethiel.
Concrete information
All Waasland-Beveren supporters who bought a season ticket last season will receive a new copy for next season free of charge. The promise of a 5% discount per missed match is in that way even bigger. Given that the corona measures are still in place, this renewal can only be done online. Our staff is ready to offer anyone assistance with digital renewal.
Supporters who did not purchase a season ticket last season can also do so now. For them, new, greatly reduced prices apply. For example, in the standing tribune you can support our Lions for a whole season for only €80. Are you younger than 21? Then you pay only €35. All with the aim of having a full Freethiel again.
Family stand
The family tribune will be moved from tribune 1 to tribune 3. Previously, section A was the family stand, now sections F and H will be transformed into the family tribune. It is smaller, cosier and moreover, it can be seen on television all the time. A family ticket costs €155, at which price one adult and two children can come to the Freethiel for a full season.
Limited capacity
At the moment it is still doubtful what the permitted capacity of the Freethiel at the start of the competition will be. Therefore, the first come, first serve-principle applies. The first supporters to purchase or renew their season tickets will be the first to have the opportunity to attend the matches. No priority periods, to reward the quick decision makers for their support.
If corona strikes again and the stadium is closed, the rule of 5% discount on their next season ticket will again apply, with a maximum of 10 matches. But let us hope that it’s not necessary anymore.
Together with our supporters we will make a new start. We are Beveren!