A1A2

Provincie Antwerpen sluit een langdurige overeenkomst af voor het festival Tomorrowland in De Schorre

De provincie Antwerpen en het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre sluiten een nieuwe overeenkomst met WEAREONE.world BV. De overeenkomst verzekert de toekomst van het festival Tomorrowland in De Schorre. De succesvolle samenwerking van de voorbije twintig jaar wordt verdergezet en er worden goede nieuwe afspraken gemaakt voor de toekomst. WAOW krijgt de mogelijkheid om verder te investeren in de ontwikkeling en verfraaiing van het domein en de provincie kan de recreatieve werking van De Schorre naar een hoger niveau tillen.


Sinds 2005 organiseert WEAREONE.world BV (afgekort WAOW) in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre het succesvolle evenement Tomorrowland. Dit dancefestival bracht in de 20 jaar dat het bestaat internationale uitstraling en een aanzienlijke economische meerwaarde naar De Schorre, de Rupelstreek en bij uitbreiding gans Vlaanderen. In 2023 bezochten 400.000 mensen – gespreid over twee weekends – dit festival.

 

Doorheen de jaren investeerden zowel WAOW als de provincie fors in het domein. De dagelijkse bezoeker van De Schorre kan genieten van indrukwekkende kunstwerken zoals de One World-brug van Arne Quinze, de trollen van Thomas Dambo en de recente Stairway to Unity-mozaïektrap. Maar ook van gezellige hoekjes met groen en bomen, meer zitplaatsen en comfortabele wandelpaden. Er wordt sterk ingezet op duurzaam watergebruik en het aanplanten van inheems groen. Wegen en pleinen werden aangelegd en er kwam een uitgebreid elektriciteits-, data- en glasvezelnetwerk. Ook andere organisatoren van evenementen maken daar dankbaar gebruik van.

 

De Schorre groeide zo mede dankzij WAOW uit van een kleiput tot een laagdrempelig landschapspark dat het hele jaar door recreanten en toeristen aantrekt. Het festival Tomorrowland kon op zijn beurt groeien, kreeg heel wat ondersteuning en had de perfecte uitvalsbasis om een steeds beter uitgewerkte festivalervaring te ontwikkelen. 

 

 

Samenwerking duurzaam verankeren

Mireille Colson, gedeputeerde bevoegd voor Groen- en Recreatiedomeinen: “De nieuwe overeenkomst vormt een stevige basis om de vruchtbare samenwerking tussen de provincie Antwerpen, De Schorre en WAOW voor de lange termijn voort te zetten. WAOW verkrijgt de zekerheid dat het De Schorre voor de komende 66 jaar per jaar als festivallocatie kan gebruiken, en dat het op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier kan blijven investeren in het domein. De provincie en De Schorre verzekeren zich van inkomsten, die gebruikt zullen worden om het domein verder uit te bouwen tot een laagdrempelig, publiek toegankelijk recreatiedomein. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het onderhoud van de investeringen van WAOW en van het ganse domein.”

 

Michiel & Manu Beers, Tomorrowland: “De afgelopen 20 jaren hebben we van De Schorre onze thuis gemaakt. De Schorre is gedurende die jaren getransformeerd van een kleiput tot een magische plek. Door de gezamenlijke visie en beheersplan met de provincie Antwerpen en de jaarlijkse investeringen, is De Schorre een prachtig park geworden dat een heel jaar een fantastische plek is voor bezoekers die er komen wandelen of fietsen. Ondertussen zijn er de trap in mozaïek ‘the Stairway to Unity’, de One World Bridge, de 7 Trollen en heel wat pleintjes en gezellige plekjes doorheen de natuurlijke glooiingen bijgekomen. De komende jaren willen we verder blijven investeren om het domein nog unieker te maken. Dankzij deze nieuwe overeenkomst verzekeren we niet alleen de toekomst van het festival Tomorrowland maar zorgen we ook voor een unieke parkbeleving doorheen het jaar voor jong en oud, voor de buurtbewoner en andere bezoekers.”

Views: 5

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more