A2

Primeur in Gent: voetbalveld Standaard Muide wordt warmtebron voor buurt

Als het voetbalveld van Standaard Muide in 2023 wordt heraangelegd, zal de Stad Gent eronder meteen ook een warmtenet aanleggen, het eerste onder het openbaar domein. De warmte gaat naar de huizen en sociale appartementen naast het veld. Als het proefproject een succes is, komen er meer van dit soort netten.

De Stad zal in totaal 30 boringen uitvoeren van 150 meter diep. Daarbij worden leidingen geplaatst waarmee de warmte uit de ondergrond naar een buurtwarmtenet gebracht wordt. Dat is een soort grote centrale verwarming waarbij geïsoleerde buizen warm water tot in gebouwen brengen. Sociale appartementen van WoninGent en particuliere woningen langs het voetbalveld zullen worden aangesloten. Samen met de buren organiseert de Stad een participatief traject over hoe ze kunnen aansluiten op het warmtenet.

Aardwarmte tot in de woning

Met dit project zal voor het eerst bodemwarmte onder het openbaar domein gebruikt worden. Ook vernieuwend is dat het warmtenet zal dienen om in bestaande woningen fossiel aardgas te vervangen door een duurzaam alternatief. De wijk Muide-Meulestede is in het Gents klimaatplan aangewezen als pilootwijk voor fossielvrije verwarming van woningen. Als het project succesvol blijkt, zal de Stad een aanpak uitwerken om meer van deze collectieve warmtenetten aan te leggen.

We moeten zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen, voor het klimaat en voor onze veiligheid. Warmtenetten op groene energie kunnen burgers beschermen tegen hoge energiefacturen.Tine Heyse, schepen van Milieu, Klimaat en Wonen

Vlaams Energie- en Klimaatpact

Voor het project wordt 465.000 euro uitgetrokken via het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse regering. In oktober 2021 ondertekende de Stad de eerste versie van het pact. Nu is er een tweede versie, die ook hogere ambities oplegt. Zo moet de Stad investeren in fossielvrije renovaties, zoals het project met het warmtenet van Standaard Muide. Maar de Stad moet ook de CO2-uitstoot van haar eigen gebouwen en technische infrastructuur verminderen met 55 procent tegen 2030. Ook daarvoor voorziet de Stad nieuwe acties, zoals de grootschalige installatie van ledverlichting en zonnepanelen.

Visits: 202

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more