A fotoalbumA1A2

maandag 6 november 2023


Sporting A investeert meer dan 2,2 miljoen euro subsidies in erkende Antwerpse sportclubs

Heel wat erkende Antwerpse sportverenigingen kunnen in 2023 opnieuw rekenen op investeringssubsidies van Sporting A. Dit jaar verleent de stad 2.215.000 euro aan subsidies, verspreid over een veelheid aan ingediende dossiers en projecten die de diversiteit en duurzaamheid van de Antwerpse sportwereld weerspiegelen. 

91 Antwerpse sportclubs ontvangen samen 1.545.000 euro aan infrastructuursubsidies. Voor investeringen in sportgerelateerd materiaal kunnen 135 clubs rekenen op financiële ondersteuning, opgeteld een investering van 422.000 euro.

Jeugdwerking loont

Naast de materiaal- en infrastructuursubsidies kunnen sportverenigingen aanspraak maken op een toelage voor sporttechnische vooruitgang. Die dient voor de ondersteuning van een gestructureerde en duurzame jeugdwerking153 clubs voldoen aan de voorwaarden van het bijhorende reglement en krijgen in totaal een ondersteuning van 248.000 euro.

Sporting A geeft hiermee opnieuw een krachtig signaal voor de vooruitgang van de sportclubs en het versterken van de Antwerpse sportwereld.

Duurzame energie: zonnepanelen en ledverlichting blijven scoren

Hoewel het aandeel duurzame energie iets kleiner is in vergelijking met het voorgaande jaar, blijft de focus op energiebesparende maatregelen sterk voelbaar. Vooral de investeringen in zonnepanelen en ledverlichting springen in het oog. Zo kregen Silok, TC Ruggeveld, Avia Tennisclub en Koninklijke Borgerhout/Groen-Wit Korfbal Club samen meer dan 100.000 euro voor de installatie van zonnepanelen. Dat komt neer op een indrukwekkende 30% binnen de categorie energiebesparende maatregelen. Het milieu vaart wel bij die groene investeringen, net als de financiële stabiliteit van de clubs, want die investeringen betalen zichzelf terug.

Brede waaier aan  investeringen

De subsidies worden aangewend voor heel wat doeleinden van de clubs. Hieronder staat een kleine greep uit de talrijke en diverse projecten:

  • Berchem Sport: de volledige vernieuwing van het A-terrein van voetbalclub Berchem Sport laat zien hoe subsidies kunnen bijdragen aan de verbetering van sportfaciliteiten, wat de sportbeoefening naar een hoger niveau tilt.

Luc Verhoeven van Berchem Sport: “De financiële steun van stad Antwerpen is voor onze club onontbeerlijk. Dankzij deze belangrijke inspanningen kunnen wij onze spelers laten voetballen in de beste omstandigheden, en zorgen voor een kwalitatieve jeugdwerking.” 

  • Uilenspiegel: door de installatie van een systeem voor geluidsabsorptie in hun sporthal creëert handbalclub Uilenspiegel een stillere en aangenamere sportomgeving. Ook wordt daardoor sport voor een bredere groep mensen toegankelijk.

Kris Geens van Uilenspiegel: “Subsidies van stad Antwerpen zorgen voor een upgrade van onze werking. We kunnen innoveren inzake duurzaamheid met het realiseren van de plannen om de geluidsoverlast in de sporthal te beperken, een drinkwaterfontein, enzoverder. We krijgen bovendien de kans om te investeren in infrastructuur en sportmateriaal. Zo zorgen we ervoor dat onze leden van jong tot oud, onze G-sportafdeling en zelfs de nationale teams hier graag komen trainen en spelen.” 

  • Perfect Team MMA: de installatie van airconditioning in de infrastructuur van vechtsportclub Perfect Team MMA draagt bij aan een comfortabele trainingsomgeving voor sporters, wat hun prestaties en welzijn bevordert.

Ben Dandois van Perfect Team MMA : “Dankzij subsidies kunnen wij een betere,  gezondere en milieubewustere infrastructuur voor al onze leden voorzien. Samen bouwen we aan een gezonde gemeenschap en stimuleren we actieve, gezonde levensstijlen. Door de steun van stad Antwerpen kunnen we de dromen van toekomstige atleten beter helpen te verwezenlijken.” 

Schepen voor sport Peter Wouters vult aan: “Ook in 2023 pompen we ruim twee miljoen euro aan investeringssubsidies in de sportieve toekomst van onze stad. Wie geen flauw benul heeft van waar die stevige som met veel nullen naartoe gaat of wie twijfelt aan de goede besteding ervan: leg je oor te luisteren bij of breng een bezoekje aan een investerende club. Vandaag laten we drie clubs uit verschillende sporttakken met heel uiteenlopende investeringen aan het woord, maar het hadden er tientallen kunnen zijn. Ik noem ze ‘subsidiedurvers’, want stuk voor stuk durven ze het aan om samen met de stad substantieel te investeren in de jeugd- en clubwerking en in de infrastructuur. En daar wordt niet alleen de sportvereniging in kwestie beter van. Volgehouden ‘winvesteringen’ als deze zijn de beste garantie voor een robuust en duurzaam Antwerps sportlandschap.”   

Views: 0

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more