A sportnieuwsA1Boksen

Kubat’s Gym en Gentse politie bundelen krachten in drie pilootwijken

Op vraag van de Stad Gent en de Gentse politie organiseert Kubat’s Gym de komende twee jaar activiteiten in drie pilootwijken om de dialoog tussen burger en politie verder te versterken. Kubat’s Gym organiseerde eerder al bokslessen met de Gentse politie en jongeren uit Gentse wijken.

Kubat’s Gym kwam als beste speler uit de bus in de zoektocht naar een organisatie die de wederzijdse dialoog tussen politie en burgers verder kan versterken op plekken waar dat soms moeilijk is. Op vraag van de Stad Gent en de Gentse politie zal Kubat’s Gym de komende twee jaar in drie pilootwijken (Dampoort, Ledeberg en Nieuw-Gent) activiteiten uitwerken volgens de noden van de wijk.

Het gaat om een heel divers aanbod, van sportieve en culturele activiteiten tot tafelgesprekken en ‘community policing training’, waarbij burgers meer leren over het werk en de procedures van de politie. Bij die activiteiten is het de bedoeling dat de buurt een actieve rol krijgt. Zowel politie, jongeren, ouders als jeugdwerkingen en andere buurtorganisaties worden zoveel mogelijk betrokken.

“Met onze online serie Framed, waarin jongeren en politiemensen elkaar beter leren kennen, toonden we al dat we als politie sterk geloven in dialoog. Ook de bokslessen met Kubat’s gym met jongeren uit de wijken waren een succes. Wij willen op dat elan verder en werken dus graag mee aan dit nieuwe initiatief.”
– Filip Rasschaert, korpschef Gentse Politie

“Eerder concludeerde een onderzoek van de UGent en VUB dat de Gentse politie bij controles neutraal en respectvol handelt, maar er waren ook aanbevelingen. Met dit project investeren we verder in het wederzijds vertrouwen tussen burger en politie. De Gentenaars hebben hun flikken nodig, de politie heeft de Gentenaars nodig.”
– Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen en Welzijn

Kubat Gym’s startte als een laagdrempelig boksinitiatief met veel vrijwilligers. Met coördinator Selim Kubat bouwde de organisatie een sterk netwerk uit in verschillende Gentse wijken. Kubat’s Gym krijgt nu 153.000 euro om de komende twee jaar initiatieven te organiseren in de drie pilootwijken. Hogeschool Gent volgt alles op om de experimenten te professionaliseren, zodat ze op termijn ook elders gebruikt kunnen worden.

Views: 23

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more