A sportnieuwsVoetbal

Homeless voetbalproject verbindt mensen in moeilijke levensomstandigheden met elkaar en de maatschappij

Onder het motto ‘A ball changes lives’ is het Homeless voetbalproject in Antwerpen al meer dan 10 jaar hét voorbeeld voor andere steden in Vlaanderen als het gaat om ‘sport als middel’. Het is een succesvolle samenwerking tussen Sporting A, verschillende sociale partners, voetbalclubs R. Antwerp FC en K. Beerschot VA en de overkoepelende organisatie Younited Belgium. Met voetbal als katalysator verbinden ze mensen in precaire levensomstandigheden met elkaar en met de maatschappij.

Twee hoofddoelstellingen

Dit project – gestart in 2007 op het De Coninckplein – zet zowel in op een sportieve als een sociale pijler:

 

Deelnemers aan het project (thuislozen, mensen in kansarmoede of met een middelenverslaving, ex-gedetineerden, asielzoekers, mensen met psychische problemen, …) krijgen dankzij de Homeless-teams de kans om zich op een sportieve manier uit te leven. De voetbaltrainingen vinden wekelijks plaats op twee locaties: de All-Inn sporthal in Antwerpen-Noord en Garrincha in Hoboken.

 

Naast het sportieve luik wordt er ook een re-integratieproces opgestart op verschillende domeinen: het verbeteren van de fysieke en mentale gezondheid, versterken van het zelfvertrouwen, (her)opbouwen van het netwerk en hulp bij de toeleiding naar gepaste hulpverlening, huisvesting, opleiding en tewerkstelling.

 

Trainingen en andere activiteiten

Niet enkel trainingen staan op het programma, maar ook heel wat andere activiteiten: tornooien, wedstrijden bijwonen van R. Antwerp FC en K. Beerschot VA, het stadion van deze twee clubs proper houden, samen eten maken of een uitstap naar het zwembad of de cinema.

 

Rol van de verschillende partners

Er is een nauwe samenwerking tussen de verschillende partners:

  • Sporting A (afdeling Buurtsport) coördineert het project en doet voornamelijk dienst als vertrouwenspersoon en aanspreekpunt. Dankzij de veilige en warme omgeving van het project komen problemen van de kwetsbare doelgroep makkelijker bovendrijven. De Buurtsportmedewerker is een bruggenbouwer en geeft bepaalde problematieken aan de relevante partners door.
  • R. Antwerp FC  en K. Beerschot VA verzorgen een faciliterende en logistieke rol: voorzien van tenues, inleggen van een bus, bijwonen van wedstrijden,… .
  • Sociale partners zoals Free Clinic, CAW, OCMW, Straathoekwerk, Samenlevingsopbouw en opvangcentra zorgen voor de toeleiding naar het aanbod en begeleiden de doelgroep.

 

Resultaten

  • Met gemiddeld 20 deelnemers per ploeg is er een stabiele aanwezigheid op trainingen en nevenactiviteiten. Op jaarbasis worden er in Antwerpen zo’n 100 unieke personen bereikt.
  • Heel wat personen met een alcohol- of drugproblematiek die deelnemen aan het project, gebruiken minder of zijn zelfs langere tijd clean.
  • Tewerkstelling: sommigen gingen deel- of zelfs voltijds aan het werk. Enkele personen doen vrijwilligerswerk. Ook zijn er deelnemers die een laagdrempelige trainerscursus of een opleiding via City Coaches volgden, terwijl anderen instapten in een stagetraject.
  • Een aantal van hen werd ingezet bij stedelijke initiatieven zoals De Kleine Flandrien, de scholencross in district Berchem of als medewerker bij Buurtsport.
  • Kwetsbare personen worden weggehouden uit de criminaliteit en de nood aan psychische en fysieke gezondheidszorg vermindert of valt zelfs weg.

 

Het Homeless voetbalproject, met twee teams in Antwerpen, maakt deel uit van de overkoepelende organisatie Younited Belgium en wordt ondersteund door de Pro League (de vereniging van professionele voetbalclubs in België). De organisatie startte 12 jaar geleden met 1 voetbalteam in Antwerpen en is ondertussen uitgebreid over heel België. Er zijn reeds 28 Younited-teams actief, waarvan 14 in Vlaanderen.

Verslag… zie ons volgend e-magazine

Tekst Kristof Van de Velde

Foto Georges Peeters

Visits: 960

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more