Copyright: provincie Antwerpen
A sportnieuwsA2mobiliteit

Een mobiliteitsvisie voor de Zuiderkempen

Een mobiliteitsvisie voor de Zuiderkempen, 14 gemeenten en de provincie Antwerpen werken samen aan een duurzame en verkeersveilige mobiliteit.

De provincie Antwerpen, en de steden en gemeenten Aarschot, Begijnendijk, Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Lier, Nijlen, Olen en Westerlo werkten samen de mobiliteitsvisie Zuiderkempen uit. Dit deden ze in nauwe samenwerking met het departement Mobiliteit en Openbare Werken, het agentschap Wegen en Verkeer, Infrabel, De Lijn en de NMBS.

Deze gemeenten en steden liggen in de ruit tussen de snelweg E313 en de gewestwegen N14, N10 en N19. Op het lokaal wegennet ertussen is er een hoge verkeersdruk van doorgaand (vracht)verkeer en sluipverkeer in de dorpskernen. Dit veroorzaakt negatieve verkeersveiligheids- en verkeersleefbaarheidseffecten. Op basis van analyses en de nieuwste mobiliteitsinzichten ligt er nu een gemeentegrensoverschrijdende mobiliteitsvisie en een actieplan klaar. Een greep uit de maatregelen in het actieplan zijn onder meer het optimaliseren van het wegennet, de uitrol van een vrachtroutenetwerk en het realiseren van fietsverbindingen zoals de fietsostrades F103 Lier-Herentals en de F104 Lier-Aarschot.


Gedeputeerde Mireille Colson, voorzitter van de stuurgroep Zuiderkempen legt uit “De provincie Antwerpen nam het initiatief voor het opmaken van deze bovenlokale mobiliteitsvisie op vraag van de gemeenten. Het doorgaand (vracht)verkeer in de dorpskernen en het stijgend sluipverkeer tussen de snel- en de gewestwegen leggen een druk op de dorpskernen. Om dit aan te pakken is een gemeentegrensoverschrijdende aanpak noodzakelijk, want verkeer stopt niet aan de gemeentegrenzen. We kunnen nu samen aan de slag om de mobiliteit en verkeersveiligheid te verbeteren.”

 

“Volgende stappen zijn de goedkeuring van de mobiliteitsvisie Zuiderkempen en het actieplan door alle gemeenteraden. Daarna maken we afspraken over de uitvoering ervan in een samenwerkingsovereenkomst en natuurlijk popelen we om concreet aan de slag te gaan met de uitvoering van de acties”, vervolgt gedeputeerde Mireille Colson, voorzitter van de stuurgroep Zuiderkempen.

Foto N10 - Copyright: provincie Antwerpen – foto: Tom Cornille

Een vlottere doorstroming en minder doorgaand verkeer in de dorpskernen

Een vlotte doorstroming op de gewestwegen voorkomt dat het verkeer verschuift naar de lokale wegen. Om dit te realiseren zijn een aantal maatregelen nodig. Enerzijds zijn er infrastructurele aanpassingen aan de wegen nodig en anderzijds is een logisch snelheidsbeleid nodig. Dit betekent een gerichte en logische invoering van zones 30 en 50 in woonwijken en op landbouwwegen en 70 per uur op de verbindings- of gewestwegen.

Verder werken aan veilig fietsen

De fietsostrades F103 Lier – Herentals, F104 Lier – Aarschot en F106 Herentals- Aarschot zijn belangrijke fietsverbindingen die worden gerealiseerd of geoptimaliseerd. Langs de wegen met een snelheidsregime van 70 km/u ligt de focus op het (her)aanleggen van veilige fietspaden. Een veilige en comfortabele fietsroute heeft niet altijd een fietspad nodig. Door het weren van sluipverkeer in de woonwijken en de landbouwwegen, en met aangepaste snelheidsregimes, is het aangenaam en veilig fietsen in gemengd verkeer ook op langere afstand. Het actieplan bevat daarom studies rond de mogelijkheid om autoluwe fietsroutes te realiseren tussen Heist-op-den-Berg en Herentals, Heist-op-den-Berg en Geel en Geel en Diest.

 

 

Samenwerken is de sleutel tot succes

 

De provincie Antwerpen faciliteert als bovenlokale overheid gemeenten en bovenlokale mobiliteitspartners om samen oplossingen te zoeken voor mobiliteitsuitdagingen en knelpunten die de gemeentegrenzen overstijgen.

Gedeputeerde Mireille Colson, voorzitter van de stuurgroep Zuiderkempen benadrukt: “Dankzij de inspanningen van alle partijen en door de constructieve samenwerking kunnen we nu een mobiliteitsvisie en actieplan voorleggen. Ik wil alle steden en gemeenten: Aarschot, Begijnendijk, Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Herselt, Hulshout, Laakdal, Lier, Nijlen, Olen, en Westerlo uitdrukkelijk bedanken voor hun medewerking.” Gedeputeerde Mireille Colson, voorzitter van de stuurgroep Zuiderkempen gaat verder: “De provincie Antwerpen heeft al een lange traditie in het samenbrengen van gemeenten, steden en andere mobiliteitsactoren rond grote mobiliteitsvraagstukken. Zo loopt er in de Noorderkempen al meer dan tien jaar een samenwerkingsverband en al zes jaar werken we samen met de gemeenten in de Middenkempen. We zijn bovendien trots dat de visie en actieplannen van onze Kempische bovenlokale mobiliteitsvisies werden meegenomen in het regionale mobiliteitsplan van vervoerregio Kempen.

Meer info op www.provincieantwerpen.be of mail naar mobiliteit@provincieantwerpen.be

 

 

Visits: 4

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more