Zwemcentrum Wezenberg 2 weken gesloten door schade

Bij een routinecontrole van de filterinstallatie van zwembad Wezenberg is schade vastgesteld. Om deze schade verder te onderzoeken en de nodige herstellingswerken uit te voeren, kunt u 2 weken niet komen zwemmen in het zwembad.

Tijdens een periodieke inspectie van de filterinstallatie van zwembad Wezenberg werd op vrijdag 2 juni vastgesteld dat een deel van de filterinstallatie instabiel is. Deze filters zorgen voor de kwaliteit van het zwembadwater en zijn dus essentieel om het zwembad proper te houden. Na een bijkomende grondige controle door de stadsingenieur is beslist het zwembad met onmiddellijke ingang te sluiten. De voorziene sluiting bedraagt 2 weken. In deze periode worden een aantal hoogdringende herstellingen uitgevoerd en kan u dus niet komen zwemmen in zwembad Wezenberg.

Tijdens de sluiting kan u terecht in één van de andere Antwerpse zwembaden. Ook de openluchtzwembaden zijn open voor een frisse duik.

Het volledige overzicht vindt u op www.antwerpen.be/zwembaden.

Grote renovatie in 2018

De kuip van het wedstrijdbad van zwembad Wezenberg dateert van de jaren ’70 en heeft nood aan een grondige renovatie en modernisering. Deze renovatie staat al ingepland en moet starten in het voorjaar van 2018.