Zuidkempense Pijl start in 2019 opnieuw aan het Zilvermeer

(vlnr: Wilfried Peeters (Zuidkempense Pijl), Toon Claes (Zilvermeer), gedeputeerde Jan De Haes (N-VA)

MOL – Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA) heeft de organisatoren van de Zuidkempense Pijl en de directie van het Zilvermeer op beider verzoek samengebracht voor een constructief overleg. Daarbij is besproken hoe de samenwerking in de toekomst kan worden voortgezet.

De Haes: ‘In december deed de beslissing van de directie van het Zilvermeer om de Zuidkempense Pijl in 2018 niet in het recreatiedomein te laten plaatsvinden stof opwaaien bij de organisatoren. Om de samenwerking in de toekomst terug te garanderen, leek het me opportuun om met beide partijen opnieuw rond de tafel te zitten.’ Dat overleg vond ondertussen plaats. Er zijn afspraken gemaakt over een hernieuwde samenwerking. Zowel organisator Wilfried Peeters als directeur Toon Claes tonen zich tevreden. Beiden kijken ernaar uit om de prestigieuze wielerwedstrijd met internationale faam terug te brengen naar het Zilvermeer. De Zuidkempense Pijl 2018 zal worden gereden op zondag 18 maart. Het is al voor de 55ste maal dat de wedstrijd zal worden georganiseerd.

De directie van het Zilvermeer weigerde in december de Zuidkempense Pijl nog op het recreatiedomein te laten starten. Volgens Wilfried Peeters gold het verbod voor minstens drie jaar. Andere evenementen zoals ‘Boonen & Friends’, een veldrit voor het goede doel, dreigden meteen voorgoed te verdwijnen. De Zuidkempense Pijl is een wielerwedstrijd voor eliterenners zonder contract, die al meer dan tien jaar start aan het Zilvermeer in Mol. Peeters: ‘Eén maand nadat ik via e-mail mijn aanvraag deed kreeg ik vanwege de directe van het Zilvermeer te horen dat ze werd geweigerd. Volgens hen verliep de samenwerking niet vlot.’

De vzw Zuidkempense Pijl bleef niet bij de pakken zitten en zocht meteen een alternatief. Dat vond ze bij vrouwenvoetbalclub Moldavo. ‘Dat is uiteraard een mooie locatie maar ze mist toch toch de uitstraling die het Zilvermeer wel heeft’ Toon Claes, directeur van het Zilvermeer zei toen: ‘Wij zijn verantwoordelijk voor de goede organisatie van evenementen op ons domein. Het is nodig dat we zowel intern als met de organisatie rond de tafel zitten en nieuwe afspraken maken. Voor 2018 hebben we de start van de wedstrijd on hold gezet. Als we via een constructief gesprek tot betere afspraken komen, dan hoop ik dat het evenement in 2019 weer op het Zilvermeer kan plaatsvinden. Het klopt dus niet dat we de beslissing hebben genomen voor drie jaar. Alles wordt nog geëvalueerd en hangt daar van af.’

Door tussenkomst van de provincie wordt alles in 2019 opnieuw zoals het was. Dat zij een bemiddelde rol speelde is niet verwonderlijk want vooral die andere wedstijd, Boonen & Friends, ligt haar nauw aan het hart., Dit is een veldrit met wegrenners voor het goede doel die jaarlijks duizenden bezoekers lokt. Peeters: ‘De voorbije tien jaar hebben we toch heel wat betekend voor het Zilvermeer. Dankzij ons kwamen er duizenden toeschouwers naar het domein. De beslissing die werd genomen was niet alleen moeilijk te begrijpen, maar werkte  ook demotiverend voor de 130 vrijwilligers.‘ De bemiddeling kwam mede tot stand dankzij schepen en provincieraadslid Hans Schoofs (OpenVLD). (EM)