Zeg niet langer VVG tegen Golf Vlaanderen

Gisteren woensdag werd, tijdens de Algemene vergadering van de VVG, Golf Vlaanderen én het nieuwe samenwerkingsverband #BEgolf gelanceerd. Golf Vlaanderen staat voor een moderne, dynamische sportfederatie die klaar is voor wat komt, met dezelfde waarden en fundamenten als voorheen, maar met een frisse look en nieuwe tools om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.

De Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) ontstond in 2001. Gezien de dossiers ruimtelijke ordening en sport in ons land zijn geregionaliseerd, was dit noodzakelijk. En de regionalisering kende succes. Na zestien jaar staat de VVG nog steeds voor een jonge, dynamische sportfederatie die de knelpunten inzake ruimtelijke ordening zo goed als mogelijk wist op te lossen én die in samenwerking met Sport Vlaanderen en alle andere partners uitgroeide tot een olympische sport met heel wat successen. Een volwaardig ontwikkelingsprogramma vanaf talentdetectie tot Top Golf Vlaanderen werd gecreëerd met de Topsportschool als vaandeldrager. Ook naar wedstrijden toe werd zowel een recreatief als competitief aanbod uitgebouwd.

De laatste jaren is de VVG meer dan alleen een sportfederatie. De VVG vertegenwoordigt ook de golfclubs als economische en toeristische sector, waarbij tal van domeinen komen kijken zoals innovatie, IT, management, milieu, marketing, promotie met Start to Golf en Golf in Flanders als nieuwe merken. Daarenboven vervult men, in samenwerking met de clubs, ook een sociale en maatschappelijke rol met onder meer het project G-golf. Daarom was de tijd rijp om verder door te groeien. Vlaamse Vereniging voor Golf wordt Golf Vlaanderen met een volledig nieuwe ‘branding’.

Met het project #BEgolf is er een nieuw elan in de samenwerking tussen Golf Vlaanderen, AFGolf en de Koninklijke Belgische Golffederatie. De drie federaties leveren, elk afzonderlijk binnen hun domeinen en bevoegdheden, goed werk. Om dit beter naar buiten te brengen, werd een gezamenlijk platform en een supporters hashtag gecreëerd. Elke federatie werkt en elke golfer supportert immers voor hetzelfde doel: een Belgische speler aan de top van de golfsport brengen. De federaties zullen op vlak van sponsoring, communicatie en trainingen voor talentvolle spelers met dit overkoepelend logo naar buiten komen. Golfers en supporters worden opgeroepen om deze nieuwe # te gebruiken op sociale media.

Naast de naamswijziging werden de statuten van zowel KBGF, de Association Francophone Belge de Golf (AFGolf) als Golf Vlaanderen aangepast waardoor de clubs hun lidgelden beter kunnen differentiëren. Deze wijziging werd met 89 procent goedgekeurd. Een sterk draagvlak was dus aanwezig. De clubs zullen de mogelijkheid krijgen drie types federatiekaarten aan te bieden. Naargelang de aanwezige infrastructuur kan men beslissen om een lidmaatschap te koppelen aan een specifieke federatiekaart. De federaties stellen de tools ter beschikking van de clubs om beter in te spelen op de steeds in evolutie zijnde golfmarkt. De clubs kunnen hierdoor verschillende doelgroepen aanspreken en binden. De vergadering werd afgesloten met enkele aankondigingen zoals nieuwe opleidingen, nieuwe informaticatools, de uitreiking van de jeugdlabels Rabbit, Birdie en Eagle én de eerste G-golf friendly labels.