Westerlo, Lier, Zwijndrecht en Lille krijgen betere trage wegen

LIER – Provincie Antwerpen voorziet 40 000 euro voor acht projecten rond trage wegen. De middelen worden toegekend aan Regionaal Landschap Rivierenland, Kleine en Grote Nete en Schelde-Durme in Westerlo, Lier, Zwijndrecht en Lille. Zij zullen zowel de inventarisatie als het herstel van de trage wegen aanpakken.
Trage wegen zijn paden of wegen die zijn bestemd voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers. Ze zijn overal te vinden: op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, zelfs in de stad. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Of een weg traag is, hangt dus uitsluitend af van de gebruikers. Ons land ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen.
Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): ‘Trage wegen zijn dankbare lijnen in het landschap om rond te werken dankzij hun verbindende karakter tussen mens en natuur. Trage wegen bieden immers heel wat voordelen: de lucht is er gezonder, er is minder fijn stof en regelmatig bewegen en contact met groen is daarnaast goed voor de fysieke en mentale gezondheid. Trage wegen leveren ook een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit in een landschap. Kortom: niet onlogisch dat we hier in investeren.’ De provincie wil steden en gemeenten ondersteunen bij het inventariseren en herwaarderen van trage wegen op hun grondgebied. Ze zet vooral in op verbindingen over de grenzen heen.
Er gaat 40 000 euro naar de inventarisatie en herstel van trage wegen in acht deelgebieden. Regionale organisaties zoals regionale landschappen en de vzw Trage Wegen zijn organisaties met kennis van trage wegen en hebben een gebiedsgerichte aanpak. Zij zijn daarom geknipt om gemeentebesturen te ondersteunen bij het inventariseren van trage wegen en bij de voorbereiding tot inrichting ervan. Daarom ontvangt de vzw Trage Wegen (Heultje en Voortkapel) 10 000 euro. 5 000 euro gaat naar Regionaal Landschap Rivierenland (Lier) en 5 000 euro is voor Regionaal landschap Schelde-Durme (Zwijndrecht). Vervolgens krijgt Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (Wechelderzande, Lille centrum, Gierle en Poederlee) een bedrag van 20 000 euro. Per deelgebied subsidieert de provincie Antwerpen 5 000 euro aan de regionale organisaties. Elk gemeentebestuur betaalt daarbovenop ook nog eens 2 500 euro per deelgebied.
In 2013 bevraagde de provincie 70 gemeenten over de verschillende aspecten van trage wegen. Uit deze enquête bleek dat meer dan de helft van de gemeenten actief bezig was met zijn trage-wegenbeleid. 60 procent van de bevraagde gemeenten legde zelfs al een trage weg aan of herstelde een bestaande trage weg. Ondanks de enorme ondernemingszin wat betreft trage wegen, gaan gemeenten liever niet solo. Financiële, praktische en juridische ondersteuning van de provincie, de Vlaamse overheid, de vzw Trage Wegen en regionale landschappen is meer dan welkom. Veel trage wegen zijn de afgelopen jaren ook verdwenen. Zelfs vandaag nog zijn veel wegen bedreigd door de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen, inschakeling in het autowegennet of wederrechtelijke afsluiting en inname door eigenaars of landbouwers. (EM)