Wedstrijd België-Japan net niet afgelast wegens ernstige terreurbedreiging

Pas in allerlaatste instantie werd beslist om de wedstrijd België-Japan te laten plaatsvinden. Om 17u30 werd de Brugse politie vanuit Brussel op de hoogte gebracht van het feit dat de kans op een aanslag tijdens de wedstrijd zeer reëel was. De Belgische Voetbalbond ging ermee akkoord om de partij niet te laten plaatsvinden. Uiteindelijk werd toch beslist om de interland op gang te fluiten maar omdat de politie onmiddellijk extra veiligheidsmaatregelen nam en alle toeschouwers werden onderworpen aan een grondige controle kwamen heel wat fans te laat in het stadion. Pas tijdens de wedstrijd kwam het bericht uit Brussel dat de mogelijke aanslag was verijdeld. De komende uren en dagen zal de politie van Brugge uitvoeriger informeren over deze betreurenswaardige feiten. (EM)