A_ArchiefsportnieuwsZwemmen

Voorschriften zwemkledij Gentse stedelijke zwembaden aangepast vanaf 1 september 2018

Na een uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg over het zwembad Van Eyck past de Stad Gent het reglement van inwendige orde aan van alle Gentse stedelijke zwembaden met betrekking tot wat wel en niet is toegelaten als zwemkledij. Vanaf 1 september 2018 zijn veiligheid en hygiëne de enige leidraad bij de beoordeling van wat wel en niet wordt toegestaan in de stedelijke zwembaden. Omwille van principiële redenen zal de Stad Gent beroep aantekenen tegen het vonnis.

Vanaf 1 september zijn de stedelijke zwembaden toegankelijk voor zwemmers met lichaam bedekkende zwemkledij, zolang deze bestaat uit badstof en voldoende aansluitend is. Het gaat om zwembad Van Eyck, zwembad Rooigem, zwembad Strop en openluchtzwembad Neptunus.

De voorschriften op vlak van bad kledij worden in elk zwembad geafficheerd.

Wat vooraf ging

Op donderdag 5 juli 2018 besliste de Rechtbank van eerste aanleg te Gent dat het reglement voor inwendige orde van het zwembad Van Eyck aangepast dient te worden. De uitspraak kwam er nadat een vrouw uit Antwerpen op 26 september 2017 de Stad Gent en Farys dagvaardde omdat ze niet werd toegestaan te zwemmen in lichaam bedekkende zwemkledij.

De rechter vroeg het opnemen van een ‘principiële uitzondering’ in het reglement van inwendige orde, dat de toegang garandeert voor personen die tijdens het zwemmen omwille van hun geloofsovertuiging of levensbeschouwing daartoe geëigende zwemkledij dragen.

Stad Gent in beroep

Vanaf 1 september 2018 wordt dus lichaam bedekkende zwemkledij voor iedereen toegestaan, wanneer de zwemkledij voldoet aan de voorschriften van veiligheid en hygiëne. Dit geldt als algemene regel, niet enkel als uitzondering omwille van religieuze of levensbeschouwelijke redenen. Het stadsbestuur voldoet daarmee aan de geest van het vonnis. Tegelijk zal de Stad Gent beroep aantekenen tegen het vonnis omwille van twee principiële redenen.

De rechtbank schrijft namelijk niet alleen voor dat het reglement moet aangepast worden – wat legitiem is –, maar ook hoe dat dient te gebeuren. Hiermee treedt de rechterlijke macht in de plaats van de wetgever en tast het vonnis de autonomie van de Gemeenteraad aan. Het stadsbestuur vecht het vonnis ook aan omdat het verwijst naar religie en levensbeschouwing als enige uitzondering op een algemene regel.

In de praktijk zou de toepassing ervan betekenen dat het baliepersoneel zich moet vergewissen van de reden die een bezoeker heeft om lichaam bedekkende zwemkledij te dragen. Enkel indien de reden religieus of levensbeschouwelijk van aard is, is het toegelaten. Een uitvoering van het vonnis in die zin zou leiden tot een onaanvaardbare schending van de privacy van de zwembadbezoekers. Bovendien roept het zo nieuwe discriminaties in het leven, bijvoorbeeld ten opzichte van transgenders of mensen met letsels die lichaam bedekkende kledij wensen te dragen.

Informatie

Laurens Teerlinck, kabinet schepen Resul Tapmaz, gsm 0484 68 12 59, e-mail laurens.teerlinck@stad.gent

 

Bron Info Stad Gent