Vlaamse waterskifederatie bestaat 40 jaar

 

ANTWERPEN –22 juli 2017
De Vlaamse waterskifederatie bestaat 40 jaar en dat wordt op 27 augustus gevierd in Mechelen. In huwelijkstermen spreken we van een robijnen of smaragden bruiloft. Al vier decennia lang zorgt het huidige Waterski Vlaanderen voor de uitvoering van het sportbeleid. Een autonoom beleid met enkele accenten die werden/worden aangereikt door Sport Vlaanderen (vroeger Bloso).

40 jaar geschiedenis samenvatten is onbegonnen werk. Het zou zonde zijn om de verhalen, prestaties, momenten, … die leven onder de mensen, maar nooit werden neergeschreven, niet te archiveren. Maar zoals iedereen, is ook de federatie niet alwetend. Daarom beknopt enkele gebeurtenissen van die voorbije 40 jaar. In 1977 werd het eerste decreet ter erkenning en subsidiëring van de landelijke georganiseerde sportverenigingen uitgeschreven. De unitaire federatie (Belgische Waterski Federatie – BWSF), moest splitsen om van deze ondersteuning gebruik te kunnen maken.

Op 20 juni 1977 werd er snel gehandeld en werd de Landelijke federatie voor Waterski (LFWSF) opgericht. Dankzij de stichters Sidney Adriaensen, Armand Lams, Robert Orlent en Jules Van Haarlem (de eerste voorzitter) kan er nog altijd worden gewaterskied in Vlaanderen.

In 1997 kwam de eerste, en tot nu toe enige, vrouw aan het hoofd van de federatie. Vera Vercamer volgde Jules Van Haarlem op. Het eerste decreet hield stand en bewees zijn waarde, maar de tand des tijds sloop stilaan  binnen. Daarom werd in 1999 een nieuw decreet, dat rekening hield met erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, uitgeschreven. Er werd gestimuleerd richting confederaties met als doel een samenwerking tussen verschillende partijen.

 

In 2000 werd de Associatie Wind- & Watersport Vlaanderen (AWWV) geboren, een samenwerking tussen de Vlaamse Vereniging voor Watersport (VVW), de Vlaamse Waterski Federatie (VWSF) en de Landelijke Zeilwagenfederatie (Lazef). In dat jaar werd Hugo Engelen ook voorzitter van de Vlaamse Waterski Federatie, tot 2012. Al snel werd duidelijk dat een confederatiesportlandschap geen lang leven beschoren zou zijn. Alweer een nieuw decreet hield rekening met de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.

 

Op 28 februari 2002 vinden we in de Kruispuntbank voor Ondernemingen de eerste sporen terug van de naam WaterskifederatieVlaanderen (WSV). Omdat de onvoorwaardelijke inzet van een aantal bestuurders jaar na jaar gewaardeerd blijft  zijn zelfs een aantal van de eerste bestuurders nu nog actief, met name Gilbert Joseph, Dirk Roofthooft, Hugo Engelen en de huidige voorzitter (sinds 2002) Jean Claude Callewaert. Samen met Marc Hens, André Hendrickx en Marc Strobbe waren/zijn zij de eerste bestuurders van WSV.

 

In 2015 werden de eerste aanzetten gegeven naar een nieuw decreet met een rationalisatie van het sportfederatielandschap als doelstelling. Oogpunt was ‘één sport is één federatie’ naar analogie van de situatie in Nederland met een afslanking (fusies/stopzetting) van het aantal federaties als gevolg én een beperking van de financiële middelen voor de georganiseerde sportsector. Sinds 2015 worden op een creatieve manier de sportwerking en de beleidslijnen uitgewerkt, om zo weinig mogelijk hinder te ondervinden van deze rationalisatie. Dankzij de inbreng van heel wat nieuwe en jonge mensen lijkt het dat Waterski Vlaanderen slaagt in deze missie. (EM)