Vlaamse topsporters krijgen koelkledij met het oog op de Spelen van Tokyo

De Vlaamse overheid lanceerde een oproep binnen de overheidsdiensten om innovatieve projecten in te dienen. Via Sport Vlaanderen werd een case rond koelkledij voor de Vlaamse topsporters voorgesteld en geselecteerd.

Bij extreme inspanningen in uitzonderlijke omstandigheden, zoals topsport bij overdreven vochtigheid of hitte, is afkoeling van het lichaam noodzakelijk om hyperthermie te verhinderen. Om maximaal te kunnen presteren is het cruciaal om het lichaam van topsporters niet verhit aan de start te krijgen. De oplossingen die hiervoor bestaan en nog steeds worden geoptimaliseerd (ijsbaden, koelvesten,…) zijn niet altijd even praktisch om onze topsporters te wapenen tegen de hitte en vochtigheid. In voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokyo in 2020 – die vochtig en heet beloven te worden – zou Sport Vlaanderen graag een betere koel-technologie laten ontwikkelen om de Vlaamse atleten voor, tijdens en na de training of wedstrijd te kunnen afkoelen en hen op die manier maximale kansen te bieden.

Diverse Vlaamse sportfederaties zijn geïnteresseerd. Het project vult een concrete behoefte in die leeft binnen disciplines zoals wielrennen, triatlon, voetbal en tennis. De baten liggen voor de hand. De atleten zullen in de beste omstandigheden maximaal hun capaciteiten kunnen gebruiken. Dit zal bijdragen tot betere sportprestaties met een grotere internationale zichtbaarheid, wat het imago van Vlaanderen ten goede komt. Grote economische winsten op korte termijn daarentegen, zijn niet meteen te verwachten omdat de afzetmarkt in eerste instantie klein is (slechts enkele disciplines binnen de Vlaamse topsportwereld). Hierdoor zal de markt uit zichzelf weinig investeren in dit soort van ontwikkelingen. Dit maakt het een uiterst geschikt project voor een overheidsopdracht. Op termijn zouden er uit de ontwikkeling ook toepassingen kunnen voortvloeien, die commercieel potentieel hebben zoals sport-, werk- of medische kledij.

Om de uitdaging scherper te stellen heeft Sport Vlaanderen samen met het PIO beslist om een opdracht tot marktconsultatie uit te schrijven. De resultaten hiervan zullen bepalend zijn voor de uiteindelijke aanpak, met inbegrip van de aanbestedingsprocedure, en input leveren voor de opmaak van het opdrachtdocument.

In het wetenschappelijk blad The Scientist stond een artikel over sportoutfit die uit levende bacteriële cellen bestaat die reageren op luchtvochtigheid. De uitrusting bevat ventilatieflappen die qua grootte variëren tussen het formaat van een duimnagel en een vinger. Ze zijn aangebracht op plekken waar het lichaam veel warmte en zweet produceert. Op plaatsen waar je het heel warm krijgt, zijn de flappen groter dan bij minder hete lichaamsdelen. Diegene die op plekken zitten waar je veel zweet, gaan sneller open. Ze  bestaan uit een natuurlijke latex onderlaag met een robuust oppervlak waar bacteriële cellen in parallelle lijnen op zijn aangebracht. De cellen krimpen of zetten uit wanneer de luchtvochtigheid verandert. Wanneer een atleet intensief bezig is en begint te zweten, zetten de cellen uit waardoor de flappen opengaan. De cellen krimpen zodra het lichaam is afgekoeld. Dankzij dit systeem kan het lichaam tijdens het sporten op de juiste temperatuur worden gehouden. (EM)