A_ArchiefsportnieuwsWielrennen

Vlaamse overheid gaat geen wielerploeg voor vrouwen meer sponsoren

Het Vlaamse jeugdwielrennen valt onder de bevoegdheid van Cycling Vlaanderen, maar voor de opleiding van jonge rensters kijkt men grotendeels naar de wielerclubs door middel van het verlenen van extra subsidies, waarmee men inzet op het vrouwenwielrennen door bijvoorbeeld aparte trainingen voor meisjes te organiseren. Daarnaast worden de allerbeste rensters begeleid in de Topsportschool. Omdat er geen categorie voor beloften bestaat, moet men van de junioren ineens de sprong naar de elite maken. Die blijkt voor veel talenten niet alleen enorm groot, maar vaak ook erg ontmoedigend.

Bart Moyaers (sp.a) vindt dat er een rol voor de Vlaamse Overheid is weggelegd. ‘De ploeg Sport Vlaanderen-Guill d’Or was van 2003 tot 2017 het zusje van de nog steeds bestaande mannelijke tegenhanger Sport Vlaanderen-Baloise. Die Vlaamse beslissing om het team op te doeken paste in het nieuwe sportactieplan van de Vlaamse overheid dat de topsportwerking overlaat aan Wielerbond Vlaanderen. Voor sponsoring van een professionele vrouwenwielerploeg was er geen ruimte meer. Ik vind het dan ook hoogtijd dat de minister opnieuw werkt maakt van het opstarten van een nieuw vrouwenteam.’

Minister Philippe Muyters (N-VA): ‘Na de Olympische Spelen in Londen, werd in de Taskforce Topsport vastgesteld dat de werking en de resultaten van het vrouwenwielerteam Sport Vlaanderen-Guill d’Or niet voldeden aan de vooropgestelde doelstellingen. In samenspraak met Wielerbond Vlaanderen werd getracht de noodzakelijke bijsturingen te realiseren. Toen werd mij voorgesteld om ermee te stoppen. Er kon niet anders dan worden geconcludeerd dat er nog nauwelijks een samenwerking was tussen de ploeg en Wielerbond Vlaanderen. Gelet op het grote verschil in visie tussen de erkende en gesubsidieerde topsportfederatie Wielerbond Vlaanderen, verantwoordelijk voor het Vlaams topsportbeleid wielrennen, en het ploegmanagement van het vrouwenwielerteam, werd dan ook beslist om het project stop te zetten. De ondersteuning van het topsportluik ‘vrouwenwielrennen’ verloopt vandaag via de financiering van gerichte prestatieprogramma’s en de subsidiëring van ontwikkelingsprogramma’s binnen Wielerbond Vlaanderen.’

‘In tegenstelling tot de wielerploeg Sport Vlaanderen-Guill d’Or verloopt de samenwerking tussen Wielerbond Vlaanderen vzw en de mannenwielerploeg Sport Vlaanderen-Baloise zeer constructief en gestructureerd. Op basis van resultaten, doelstellingen en het wél behalen ervan hebben wij beslist om dat door te zetten. In overleg met de experten van Wielerbond Vlaanderen werd voor de vrouwen een ander traject gekozen. De federatie ontvangt een  subsidie voor het ontwikkelingsprogramma wegwielrennen voor vrouwen en dit voor een halftijdse coachopdracht en de programmakosten (kine, stages en wedstrijden). Daarvoor krijgen ze geld. De federatie organiseert stages en neemt met de nationale selectie deel aan wedstrijden. Daarnaast ontvangt Wielerbond Vlaanderen subsidies voor de ontwikkelingsprogramma’s baanwielrennen en BMX, waarbij zowel beloftevolle renners als rensters worden begeleid. Wij hebben zes rensters die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen voor een contract als elitesporter bij Sport Vlaanderen. Zij hebben dat contract omdat hun programma en doelstellingen passen in het voorziene prestatieprogramma voor wielrennen. Ik ben ervan overtuigd dat we de juiste keuzes hebben gemaakt.’

Tekst: Edwin Mariën
Foto: Marc Demartin