VAS Ronde door Vlaanderen 19 juni 2021

Het wedstrijdverloop

Tekst: Tjen Carlens (persdienst van de Vlaamse Autofederatie

Fotografie : Felhoen Geert

Fotografie : Felhoen Geert

 

Het werd een Ronde door Vlaanderen in een soort van “light” versie, al moet dat niet al te letterlijk worden genomen. Aan de eindmeet  zagen we Christophe Berteloot en Baptiste Gengoux, een duo van oude bekenden. Het werd een Ronde door Vlaan-deren in een gewijzigde en coronaproof-versie die vanaf Ardooie doorheen de Westhoek kronkelde. Voor de “Marathon” adepten kwam het waarschijnlijk over als een lokaal ritje maar toch te-kende de wedstrijd voor 340 wedstrijdkilometers.

De wedstrijd ging van Ardooie richting Tielt en het Frans-Bel-gische duo Christophe Berteloot en Baptiste Gengoux, de win-naars van 2019 in pre-corona tijden, leken de wedstrijd goed in handen te hebben. Ze brachten deze keer een Porsche 911 aan de start en sloegen het gat in de eerste drie regelmatig-heidstrajecten. Op de tussenstop in Merkem, bij “De Kippe” (welbekend onder de Hemicuda Rally liefhebbers) sloten ze het eerste gedeelte van de wedstrijd af als leiders. Autosportjour-nalist Bernard Verstraete en de ervaren Anton Dupan lagen met de Toyota Corolla GT in de achtervolging, net als vader en zoon Guy en Olivier Dupont, derde op de Austin Healey MkIII. Via Zonnebeke en Wervik ging het langs de Westhoek weer richting finish in Ardooie. Het waren Guy en Olivier Dupont die in het tweede deel de druk verhoogde op de leiders. Maar in het laat-ste stuk gingen ze dan toch de mist in. Berteloot en Gengoux gingen met de Porsche 911 als winnaars over het finishpodium. Een tevreden Verstraete en Dupan zetten de Corolla GT op de 2de plaats.

De derde plaats in de wedstrijd was een verhaal apart. Kurt Vanderspinnen en Bjorn Vanoverschelde kwamen met de even oude als vreemde Lea-Francis Hyper aan de start, een wagen uit… 1928! Waar het er op vrijdag nog naar uitzag dat het ide-aal zou zijn voor de tropische temperaturen moest navigator Bjorn Vanoverschelde er zaterdag al een andere mening op na-houden. “Geen Blunik maar tijdstabellen en een tripmeter met een afwijking van honderd meter na vijf kilometer, geen rus-tige cockpit maar regen, wind en een roadbook dat uit elkaar dreigde te waaien”, vertelde Bjorn Vanoverschelde op de sociale media. “Maar wel een ervaring rijker en een onverhoopte derde plaats algemeen, al zat er misschien meer in…”

Het was dit jaar een bijzondere editie maar hoe dan ook werd deze wedstrijd de aftrap voor de “Marathon Challenge” van het VAS seizoen en de eerste punten hiervoor zijn met deze dan ook verdiend. Bij AC Hemicuda kon men tevreden terugblikken op een quasi probleemloze wedstrijd en richt men zich nu op hun klapstuk, de Hemicuda Rally in het najaar.

Dixit …

We kozen deze editie voor een gewij-zigd concept en dat weerspiegelde zich een beetje in de resultaten. De nadruk lag minder op de regelmatigheidstra-jecten en er zaten wat meer valletjes in de navigatie. Een kapelletje hier en daar waar er langs de juiste kant moest

worden gereden, wat meer kaartfragmenten, niet danig moei-lijk maar blijkbaar moeilijk genoeg. Tot onze verbazing gingen nogal wat teams in de fout. Op de trajecten lag het gemiddelde eerder laag want een organisatie in juni is heel wat anders dan in februari. Zaterdag bleef het daarbij wat langer somber en regenachtig en dat was voor ons althans een gelukje. Er waren enkele omleidingen, maar die hadden we voorzien, voor de rest geen noemenswaardige problemen. We zijn dus tevreden, de evaluatie volgt later nog, we zien wel. Misschien blijven we wel bij een soort van tussenvorm voor de wedstrijd. Voor ons is de Ronde door Vlaanderen eerder een club-gebeuren en dat was misschien wat we het meeste hebben gemist: naderhand kun-nen kletsen. Maar dat komt nog wel, tijdens de voorbereidin-gen voor de Hemicuda Rally, ons volgend evenement!”