Stad Gent optimaliseert digitale dienstverlening voor sport – en jeugdverenigingen

Jeugd- en sportorganisaties in Gent kunnen voortaan hun eigen verenigingsgegevens op de website van de Stad Gent inzien en up-to-date houden. Ze kunnen ook gebruik maken van extra diensten, zoals online een sportterrein reserveren. Op die manier optimaliseert de Stad Gent haar digitale dienstverlening voor jeugd- en sportverenigingen en krijgt de Gentenaar toegang tot de meest recente informatie van elke vereniging.

Nadat de Gentenaar al online kon inschrijven voor een sportkamp of -cursus, en reserveringen kon maken voor sportterreinen, zette de Gentse Sportdienst verdere stappen om ook de online reserveringen voor groepen mogelijk te maken. Een eerste groep die dat nu kan zijn de Gentse sportverenigingen. Scholen en bedrijven komen later nog aan bod. 

Functionaliteiten    

Via de nieuwe online functionaliteit kan een contactpersoon van een Gentse sportvereniging de beschikbaarheid van een sportterrein opvragen en reserveren, of bestaande reserveringen in een overzicht downloaden. Ook het annuleren van de sportterreinen is nu mogelijk en leidt tot een betere administratieve opvolging van de reserveringen van de sportterreinen. De Sportdienst hoopt zo een flexibelere dienstverlening te kunnen aanbieden. Zo krijgen de Gentse sportverenigingen sneller de kans om de beschikbare ruimte te benutten. 

‘Online reserveren zal voor alle Gentse erkende sportclubs een grote verbetering betekenen: minder omslachtig, sneller, gebruiksvriendelijker. Daarnaast blijven reserveringen mogelijk via e-mail naar de Sportdienst.’

 

Resul Tapmaz, schepen van Sport

Bovendien biedt het systeem een vereniging de mogelijkheid om zowel haar publieke (op de website bij Sportclubs) als niet-publieke (informatie bedoeld voor de Sportdienst) gegevens zelf aan te passen. Om aan te melden bij de sporttoepassing heeft u een ‘Mijn Gentprofiel’ nodig . Ga naar www.stad.gent/sport en klik rechtsboven op ‘aanmelden’. 

Sinds de sporttoepassingen werken met een Mijn Gentprofiel stijgt het aantal Mijn Gentgebruikers zienderogen. Een Mijn Gentprofiel maakt dat het niet meer nodig is om verschillende gebruikersnamen en paswoorden te onthouden.

‘In het kader van Administratieve Vereenvoudiging trachten we ook groepen, diensten en formulieren online aan te bieden. Die zijn niet alleen gemakkelijk aan te vragen, het is ook een heuse vereenvoudiging voor de medewerkers van de Stad Gent.’ 

Martine De Regge, schepen van Administratieve Vereenvoudiging

Digitale dienstverlening voor jeugdverenigingen

Erkende Gentse jeugdverenigingen kunnen op dit moment al heel wat digitaal aanvragen via de Stad Gent. Zo is bijna elke subsidie online aan te vragen. Jeugdverenigingen kunnen ook hun kampvervoer online regelen en nakijken of ze in aanmerking komen voor een erkenning.

 

Vanaf 16 maart 2018 krijgen jeugdverenigingen ook rechtstreeks toegang tot hun eigen verenigingsgegevens.  Op die manier kunnen ze hun eigen gegevens inkijken en aanpassen indien nodig. Jeugdverenigingen zullen ook toegang krijgen tot belangrijke documenten, zoals hun officiële erkenning en fiscale attesten om aan hun leden uit te keren. De jeugdverenigingen kunnen ook voor hen belangrijke documenten uploaden en centraliseren, zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst, verzekeringsdocumenten of attesten van de brandweer rond de brandveiligheid van hun jeugdlokaal.

 

Deze uitbreiding van de digitale dienstverlening is in het belang van de vereniging en vergemakkelijkt de communicatie tussen de Jeugddienst en de vereniging.  

Hobbyzoeker

De Stad Gent bundelt via de hobbyzoeker, een online zoekmotor voor vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren, meer dan 845 activiteiten. Doordat verenigingen en aanbieders van vrijetijdsactiviteiten voortaan hun eigen gegevens kunnen aanpassen, zal de Gentenaar ook steeds over de meest recente informatie beschikken. 

‘Elke vereniging toegang geven tot haar eigen gegevens levert administratieve voordelen op voor de jeugdvereniging. Ook kinderen, jongeren en ouders doen hier hun voordeel mee aangezien zij steeds de meest recente informatie per vereniging en activiteit zullen terugvinden in de Hobbyzoeker.’

Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

 

Meer informatie