SPORTFLASH 2017 NR 42

Wegens de Ronde Van Vlaanderen hebben we de datum van verzenden uitgesteld naar april 2017. Voor Antwerpen was dit een groot evenement dat niet ongemerkt kon voorbijgaan, ook niet voor Sportindekijker.be. Helaas geen aankomst, niet echt het vertrek maar dank zij een sponsor toch unieke beelden, zie bijlage. 
 
Maar ook een extra bijlage over G-sport: een tijdje terug hoorde ik op de radio (Jan Hautekiet op radio 1), zeg niet mensen met een beperking maar mensen met een bijzondere gave. Dat is zo, zij hebben een lichamelijke beperking, wij trouwens ook, U en ik zijn helaas ook niet perfect. Zij hebben de wil om ondanks alles te presteren en dat doen ze ook en ze hebben België wereldwijd op de kaart gezet via hun sport en dat staat helaas niet in de grote media. Wel in Sportindekijker.be, niet onbelangrijk en via deze weg dank ik de medewerkers die foto’s en verslag hebben doorgegeven.
 
Foto’s zijn beschermd, we krijgen verslagen en fotomateriaal en schuiven via deze mail de verantwoordelijkheid door naar de verzender van dit materiaal. Gebruik geen materiaal zonder toestemming van de auteur, ook geen foto’s van Facebook en ander media. Wij als redactie zijn niet verantwoordelijk voor wat u ons zal toezenden.
 
Dit nummer komt weer volledig gratis in uw mailbox, en dat dank zij onze sponsors maar ook, en dat is wel even belangrijk, door de bereidwillige medewerking van onze fotografen en redacteurs. Nogmaals even herhalen ook u  ons kunt helpen: Zend deze link door naar de door u gekende mail adressen. Mensen die aan sport doen, zij die betrokken zijn met sport, zij die verbonden zijn aan een sportclub, zij die iets gaan organiseren.
 
Heb je zin om ons team te versterken, spreek eens af. Geen verplichtingen, op eigen ritme en alles is bespreekbaar.
 
Zet ook uw club, uw sport in de kijker.