Sportflash 43

KLIK HIER VOOR SPORTFLASH

U ontvangt deze editie omdat u bent ingeschreven op ons gratis e-magazine, of omdat u op één of andere wijze met sport te maken hebt. De laatstgenoemde categorie hopen we op deze wijze aan te moedigen om zich ook in te schrijven. Als ze het magazine eens gaan bekijken en ons daarna in hun adressenlijst opnemen, worden wij ook op de hoogte gehouden over sportactiviteiten in hun regio.

GEEN SPAM: we hopen dat u ons niet gaat vergelijken met de honderden spamberichten, wij zitten 1 maal per maand in uw mailbox, met daarin een link naar het magazine. Het bevat geen platvloerse reclame met beloftes, “je kan winnen (?)”, “meedoen is belangrijk”, “aankopen van huizen”, of andere zogezegd gratis toestanden die in werkelijkheid enkel maar het internetsysteem vertragen.

 
Ook willen we het aantal adressen vergroten om via deze weg sponsors te vinden voor ons project. Ons team is overtuigd van het nut en doelstelling van Sportindekijker.be, maar er zijn enerzijds noodzakelijke onkosten, ook wettelijk heeft een vzw verplichte onkosten.
Indien u opbouwende opmerkingen heeft, zijn deze meer dan welkom, ik wens u veel leesplezier, met ook de link naar onze vernieuwde website via www.sportindekijker.be.
Geen gedrukte exemplaren, maar met zorg voor milieu en enkel op internet. Twee edities de “zware” voor sneller internetgebruikers en de light versie voor trage internetgebruikers, 4G enz
 
Dit nummer komt weer volledig gratis in uw mailbox, en dat dank zij onze sponsors maar ook, en dat is wel even belangrijk, door de bereidwillige medewerking van onze fotografen en redacteurs. Nogmaals even herhalen ook u  ons kunt helpen: Zend deze link door naar de door u gekende mail adressen. Mensen die aan sport doen, zij die betrokken zijn met sport, zij die verbonden zijn aan een sportclub, zij die iets gaan organiseren.
 
Heb je zin om ons team te versterken, spreek eens af. Geen verplichtingen, op eigen ritme en alles is bespreekbaar.
 
Zet ook uw club, uw sport in de kijker.