A_ArchiefAlgemeen Sportnieuws

Sportartsen doen oproep om bij weekendblessures niet naar spoed te gaan

Wanneer sporters in het weekend een blessure oplopen, kunnen ze altijd contact opnemen met een huisarts. Een speciaal wachtnummer voor sportblessures, zoals onlangs in Limburg werd gelanceerd, doorkruist het eerstelijnsaanbod van de huisartsenwachtdienst. Het is nog altijd onvoldoende bekend dat mensen in geval van een niet-levensbedreigend gezondheidsprobleem het best eerst contact opnemen met een huisarts.

In Limburg werd begin deze maand ‘Sportho Clinic’ gelanceerd, een wachtdienst voor sportongevallen. Een team van twee orthopedische chirurgen en twee sportartsen van voetbalclub Sint-Truiden maakt een inschatting van de blessure en beslist of men naar spoed moet. De vzw’s Domus Medica – dat de belangen van huisartsen behartigt -, Wachtposten Vlaanderen en SKA (de vereniging van Sport- en Keuringsartsen) zijn ervan overtuigd dat aparte wachtnummers voor specifieke soorten medische problemen het risico verhogen dat mensen verward raken en niet meer weten bij wie ze waarvoor terecht kunnen. Hoe minder medische noodnummers, hoe beter. Het klopt dat veel sporters die in het weekend een blessure oplopen, ten onrechte meteen naar de spoedeisende hulp trekken. Dat fenomeen aanpakken met een wachtnummer voor sportblessures doorkruist echter het eerstelijnsaanbod van de huisartsenwachtdiensten dat nu al bestaat en goed werkt. Op veel plaatsen zijn ook herkenbare huisartsenwachtposten aanwezig, die prima samenwerken met de spoedgevallendiensten. Indien onze samenleving onnodige belasting van de urgentiegeneeskunde wil beperken, moet ze mensen de reflex bijbrengen om in geval van een niet-levensbedreigend medisch probleem eerst advies en hulp te zoeken bij hun eigen huisarts en, als die niet beschikbaar is, bij een wachtdienst of huisartsenwachtpost.

Ons land garandeert eerstelijnshulp door huisartsen de klok rond, zeven dagen per week, ook voor geblesseerde sporters. Die kunnen altijd contact opnemen met hun huisarts en (eventueel via het antwoordapparaat) vernemen waar ze terecht kunnen. Lopen ze ver van huis een blessure op, wat geregeld voorkomt in het weekend, dan kunnen ze het nummer 1733 bellen of via de website van Wachtposten Vlaanderen de juiste informatie vinden. Het 1733-systeem werkt nu al in diverse gebieden en wordt in de loop van 2018 uitgebreid tot heel België. Het nummer wordt beantwoord door medisch bijgeschoolde telefonisten die een specifieke opleiding hebben gekregen, zodat ze niet alleen kunnen uitmaken of een beller al dan niet naar de spoedeisende hulp moet, maar ook of er een dringende dan wel een gewone, geplande consultatie door een huisarts moet plaatsvinden.

Sportblessures, op welk moment dan ook, zijn maar heel zelden levensbedreigend. Gebeurt het in het weekend, dan volstaat het vaak om ’s maandags contact op te nemen met je huisarts. Maar zelfs in dringender gevallen – zoals bij hevige acute pijn, een afgescheurde pees, een ernstige verstuiking, een ontwrichting of een mogelijke botbreuk – is er nog tijd om eerst een huisarts te bellen. Die is prima in staat een sportblessure op te vangen en na te gaan of een bezoek aan de spoedeisende hulp of beeldvormend onderzoek wenselijk is. SKA  kan huisartsen en wachtposten die hun eerstelijnsexpertise inzake acute sportletsels willen vervolmaken, begeleiden met bijscholingen of (online)workshops. (EM)