Schepen Koen Kennis onthult revolutionaire plannen tijdens opening fietsbrug

Meer dan 5 000 fietsers keken uit naar de dag van de opening van de fietsbrug over de Singel in Berchem. Vandaag woensdag was het zover. Gedeputeerde Luk Lemmens en schepen Koen Kennis (beiden N-VA) onthulden samen het 600 meter lange en 4,2 meter brede traject dat het fietsparkeer-gebouw aan het treinstation Antwerpen-Berchem met de Posthofbrug verbindt. Derde partner in het verhaal is de Vlaamse Overheid. In de marge viel echter ook nieuws te rapen vanwege de stad Antwerpen die haar revolutionaire fietsplannen aan de ‘andere’ kant van het Centraal Station onthulde.

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Met deze fietsbrug verhogen we de verkeersveiligheid, vervolledigen we de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen en realiseren we een zeer grote reistijdwinst voor de fietsers. Fietsers kruisen voortaan geen autoverkeer meer en moeten niet meer wachten aan de verkeerslichten. Dankzij deze investering van 3,3 miljoen euro wordt fietsen hier in één slag vlotter en veiliger.’ Het nieuwe traject sluit aan op het fietsparkeer-gebouw met een brug van 45 meter lang over de Singel. Aan de overkant loopt het fietspad verder in de spoorwegberm om dan op een brug met zes stevige pilaren de stations-parking over te steken en tenslotte aan te sluiten op het hoogste punt van de Posthofbrug. Lemmens: ‘Er was maar liefst 1 760 kubieke meter beton en 285 ton staal nodig om dit te kunnen realiseren. Alles werd in roodbruine asfalt aangelegd. Om de veiligheid van de fietsers te garanderen is op de viaduct antislip voorzien en werd in de balustrade verlichting aangebracht. Dit is het fietspad van de toekomst.’

In juni 2016 startten de werken. Eén van de hoogtepunten was de plaatsing van de fietsbrug op 1 april 2017. De overige brugdelen werden in oktober vorig jaar aangebracht. Er liepen tegelijkertijd drie werven: aan het seinhuis, de balustrade en de waterdichte laag van de Posthofbrug over de Ring. Dit laatste zorgde voor oponthoud. Om de veiligheid te garanderen werd de laag hersteld. Pas nadien konden de asfaltwerken aan het fietspad en de verbinding van de fietsbrug met de Posthofbrug worden afgewerkt. Afgelopen vrijdag was het project klaar. Lemmens: ‘Per dag investeerden we 1,8 euro per rit per jaar indien er dagelijks 5 000 fietsers over de brug rijden. Bekijken we dit over een periode van tien jaar, dan is dat amper 0,18 euro.’

Schepen Koen Kennis (N-VA) onthulde de plannen die de stad Antwerpen heeft met de fiets. ‘In een volgende fase gaan we deze fietsostrade doortrekken tot het Centraal Station. Het fietspad aan de Stanleystraat zal worden verbreed en nadien wordt de Copernicusstraat aangepakt. Bovendien wordt er al gesproken met de NMBS om aan de overzijde van deze fietsbrug revolutionaire werken te gaan uitvoeren. De fietsostrade Lier-Antwerpen dient te worden voltooid en er komt een fietsbrug over de autostrade en de Singel. In een Masterplan worden plannen uitgewerkt om via de Transvaalstraat, de Grote Hondstraat, de Van Immerseelstraat en de Saffierstraat een volwaardige fietsroute aan te leggen richting Centraal Station. Nu ligt er een smalle wandelbrug. Op het eerste zicht leek dit fictie, omdat er ook in de hoogte zal worden gewerkt, maar niettegenstaande het een vrij complex gegeven is maken we ons sterk dat we zullen slagen in ons opzet om de fietser een volwaardige plaats in het verkeer te geven in onze stad.’

Reportage: Edwin Mariën