Provincie vrijwaart wielercollectie van Suske Verhaegen uit Grobbendonk


Donderdag 3 mei ondertekende gedeputeerde Jan De Haes (N-VA) een overeenkomst met wielerverzamelaar Suske Verhaegen uit Grobbendonk. Provinciaal domein De Schorre in Boom zal de zeer waardevolle collectie behoeden en bewaren. Een deel van de bijzondere verzameling van het Kempens Wielermuseum, gelegen aan het Astridplein, zal deel uitmaken van de groeiende collectie van De Velodroom, het gloednieuw fietsbelevingscentrum dat zijn deuren opent op 23 juni.

De Haes: ‘Voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling dat de collectie in zijn geheel verhuist naar Boom. In het belevingscentrum De Velodroom gaan we een stuk erfgoed bewaren. De verzameling van Suske vorm een echt wielerpatrimonium. Dat mogen we niet verloren laten gaan. Vandaar dat wij het aankopen. In de praktijk gaan we met verschillende wielermusea samenwerken om delen van de collecties aan elkaar uit te lenen. Het gaat om De Velodroom, dit Kempens Wielermuseum, het Centrum Ronde van Vlaanderen en KOERS, het museum van Roeselare.’

Burgemeester Eric Van Meensel (N-VA): ‘Wij hebben in Grobbendonk genoeg ‘levend’ erfgoed en dan heb ik het niet alleen over Suske Verhaegen, maar ook over Herman Van Springel, die hier aanwezig is. We zijn volop aan het werk om dat te bewaren. Twee van mijn schepenen zijn daar zeer actief mee bezig.’ Eén van hen is ex-burgemeester Herman Cambré (sp.a), die meteen een belofte maakte. ‘We hebben al een aantal ereburgers in onze gemeente zoals Hubert Lampo en Herman Van Springel, wel Suske Verhaegen wordt de volgende. De huidige coalitie hoopt zo vlug mogelijk een grotere locatie te vinden want zoals jullie kunnen zien wordt deze plaats veel te klein.’ Verhaegen droomde zelf van de hoeve d’Ursel maar dat is allesbehalve een uitgemaakte zaak.

Suske Verhaegen is zowat de meest begenadigde verteller ik ooit ontmoette. Toen het museum zes jaar geleden opende sprak ik met hem af voor een ‘korte’ babbel, die uiteindelijk zes uur zou duren. De 70-jarige Kempenaar maakte zeven maanden geleden een zware val maar revalideert goed. ‘Ik kroop als een kerel van 40 op mijn ladder en werd zes weken later wakker in het ziekenhuis als een oude man. Drie nekwervels en elf ribben waren gebroken, mijn rug was op twee plaatsen geraakt, ik had een klaplong en mijn borstkas lag helemaal open. Ik ben de dokters van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen – die mij in leven hebben gehouden – en Toon Claes – de sportarts uit Herentals bij wie ik revalideer – eeuwig dankbaar. En weet je wat me het meest plezier doet? Dat ik hier opnieuw in mijn museum sta. Het is een gigantisch succes. Er zijn hier al 26 000 mensen over de vloer geweest, ook Amerikanen en Australiërs. Ik wist niet dat ik zoveel vrienden had. Op facebook kreeg ik bijna 5 000 steunbetuigingen. En er is niet alleen het museum. In bejaardentehuizen tonen we een film van anderhalf uur. Niet alleen de oudjes amuseren zich, ook de verplegers zijn blij, want dan kunnen ze een tijdje rusten.’ Het laatste item dat in Grobbendonk

is terecht gekomen dateert van 1967. ‘Ik won toen de Grote Prijs Luis Puig in Valencia en kreeg 70 000 frank (1 735 euro) en een beker. 48 jaar geleden ben ik hem verloren. Tot mijn dochter me onlangs belde. Ze had hem toch wel gevonden zeker. Uiteraard heeft hij een ereplaats gekregen in het museum.’ (EM)