Provincie subsidieert fietsenstallingen van Cadé en 30 andere scholen

AARTSELAAR – De provincie Antwerpen zet sterk in op veiligheid rond de schoolomgeving. Met het 10-op-10-project ontvangen scholen ondersteuning om te transformeren in een verkeersveilige school met aandacht voor verkeerslessen, een veilige schoolomgeving en betrokken ouders.

Al 31 scholen maakten gebruik van de extra subsidie voor fietsenstallingen van de provincie voor een totaalbedrag van 140 000 euro. In de directe omgeving van de stad Antwerpen gaat het om KS Familia (Edegem), B2 3Hoek (Ekeren), Sint-Michielsschool (Waarloos), KS en LS Virgo Maria (Merksem), ’t Groen Schooltje (Hove) en GBS Cadé (Aartselaar). Zij ontvingen allemaal 5 000 euro (alleen B2 3Hoek kreeg 4 899 euro). Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) ging vandaag maandag kijken in de Gemeentelijke Basisschool in Aartselaar.

‘Jaren geleden ging ik als tiener te voet of met de fiets naar school. Het verkeer was anders. Nu leven mensen gejaagder. Hierdoor is het belangrijk om zowel jongeren als hun ouders op te voeden. Meestal moet je vader of moeder duidelijk maken dat zij een deel van het probleem zijn. Ze willen hun kinderen vlak aan de schoolpoort afzetten en maken de situatie gevaarlijker. Sinds het schooljaar 2008-2009 heeft deze school het volledige 10op10-label gehaald. Ze voldoet dus aan alle criteria, zoals het opstarten van een verkeerswerkgroep, de ouders betrekken, voldoende praktijklessen geven op de speelplaats en op de straat. Belangrijk is om kinderen te confronteren met het verkeer. Daarom hebben wij het verkeerspark in het Rivierenhof gesloten. Dat stond te ver van de realiteit. Steeds maar meer scholen geraken overtuigd van het belang van onze actie. In 2016 keurden we elf fietsenstallingen goed. Vorig jaar namen er al 236 scholen deel aan het project.’

Directeur Kris Kestens: ‘Wij proberen de leerlingen voor te bereiden op de verschillende rollen die ze in het verkeer moeten opnemen. Hierbij focussen we op hun vaardigheden als voetganger of fietser. De meeste scholen organiseren hun strapdag (waarbij scholen kinderen en ouders aanmoedigen om zich duurzaam en veilig naar de school te verplaatsen) aan het begin van het schooljaar. Wij doen dit op 21 mei als kick-off van onze jaarlijkse verkeersweek. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar maken een fietstocht door de Rupelstreek, de anderen in de HEKLA-zone. Verder zijn er verkeersproeven in de omliggende straten van de school waarbij leerlingen zich zelfstandig in het verkeer leren bewegen en ze langs controleposten worden beoordeeld op hun verkeersgedrag. Ouders worden mee ingeschakeld in die controleposten. Wij brengen onze leerlingen ook bij welke attitude ze dienen te hanteren als passagier in een auto (gordel dragen) of als (zelfstandig) gebruiker van het openbaar vervoer. Ze dienen een fluohesje te omgorden en, in samenwerking met het Hekla-politieteam, ervaren ze het dodehoekgegeven. Fietsen worden jaarlijks nagekeken en opgevolgd. We proberen de kinderen iets verder van de school te laten afzetten en – indien de ouders toch op de nabijgelegen parking plaats vatten – de wagen achterwaarts te parkeren. Tenslotte bedanken we het gemeentebestuur dat – ondanks tegenkanting van sommige buurtbewoners – de beslissing heeft genomen om een éénrichtingscirculatie in te voeren waardoor het aantal fietsers en voetgangers is toegenomen.’ (EM)