Opknapbeurt én kunstgrasveld voor KVV Sint-Denijssport

Zeven Gentse voetbalvelden krijgen nog dit jaar een opknapbeurt. Een ouder kunstgrasveld wordt opnieuw aangelegd en zes natuurgrasvelden omgevormd tot een kunstgrasveld. Het B-terrein van KVV Sint-Denijssport is de eerste in de reeks.

Nieuw kunstgrasveld

Door het grote aantal jeugdploegen van de voetbalclub uit Sint-Denijs-Westrem en het daaruit volgende intensief gebruik van de oefenvelden, werd het heel moeilijk om deze terreinen in goede staat te houden. Bij hevige regenval werden ze heel snel onbespeelbaar. Aangezien er geen ruimte beschikbaar is om extra terreinen aan te leggen, wordt het bestaand natuurgrasveld omgevormd tot een kunstgrasveld. Dat kan veel intensiever gebruikt worden zonder dat de kwaliteit van het terrein afneemt.

Andere verfraaiingswerken

Tegelijk werden nog een aantal andere voorzieningen vernieuwd. Er is een volledig nieuw leunhek geplaatst rond het terrein en ook de ballenvangers achter beide doelen werden vervangen. Daarnaast is er een wandelpad aangelegd, zodat de supporters de wedstrijden op een aangename manier kunnen volgen.
Ook de verlichting van het terrein was aan vernieuwing toe. De masten werden behouden, maar de bestaande behuizingen zijn vervangen door ledverlichting, die 30% zuiniger is en een langere levensduur garandeert. In samenspraak met de club is er gekozen om op het terrein permanente anderskleurige belijning aan te leggen voor jeugdwedstrijden.
Samen met bouwheer Farys/TMVW slaagde de Stad Gent erin om dit project nog voor het einde van het voetbalseizoen 2017-2018 af te werken. Voor de realisatie van het project is er een richtinggevend budget voorzien van 479.250 euro.

Masterplan Voetbal in Gent

Sinds 2015 werken de Stad Gent en de KAA Gent Foundation aan een eigen voetbalmodel waarin samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende Gentse veldvoetbalclubs centraal staan. In het Masterplan Voetbal in Gent (mei 2017) wordt het bilan opgemaakt van twee jaar Elk Talent Telt-samenwerking. Daarnaast stelt het document ook prioriteiten scherp, om het voetbal in Gent verder te verbreden en te versterken.
Eén van de belangrijkste conclusies van het Masterplan is dat de bevolkingsgroei Gent voor uitdagingen stelt op het vlak van capaciteit van voetbalinfrastructuur en -omkadering. Om alle clubs een kwaliteitsvolle infrastructuur te bieden en bestaande wachtlijsten weg te werken, zijn investeringen nodig in nieuwe en bestaande kunstgrasvelden.