Ook station van Heist-op-den-Berg heeft nu zijn fietspunt

Eerder dit jaar maakten tien bedreigde fietspunten in de provincie Antwerpen een succesvolle doorstart. Meer daarover vind je op de archiefpagina’s van deze website. Sindsdien zijn er drie nieuwe fietspunten bijgekomen: aan de stations van Tielen, Olen en Balen. Heist-op-den-Berg sloot vandaag woensdag als veertiende gemeente aan bij het unieke fietspuntennetwerk van de provincie.

Gedeputeerde Peter Bellens (CD&V): ‘Het gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg gaat in zee met sociale-economie-organisatie De Kringwinkel Zuiderkempen voor het beheer en toezicht aan de fietsenstallingen aan het station. De combinatie fiets-trein/bus wordt daardoor nog aantrekkelijker. Bovendien biedt dit initiatief extra kansen aan doelgroep-medewerkers uit de sociale economie.’

Heist-op-den-Berg begint met het basispakket (van toezicht op, beheer van en netheid van de fietsenstallingen aan het station tot het uitvoeren van kleine herstellingen volgens het altijd-thuiskom-principe) maar zal na een evaluatie beslissen of er nog een extra service kan worden aangeboden. ‘Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het toezicht en onderhoud aan fietsenstallingen op andere plaatsen in de gemeente, registratie van fietsen ter voorkoming van diefstal  en acties in samenwerking met scholen en bedrijven.’

In feite is men al drie weken geleden aan de slag gegaan. Eerst werd de boel opgekuist en de verweesde fietsen kregen een label. Schepen David Geerts (sp.a): ‘Heist-op-den-Berg telt dagelijks 1 800 treinreizigers. Hierdoor staan zowel de autoparking als de drie fietsenstallingen vol. Wij gaan voor netheid en properheid. Dit is de eerste keer dat ik de straat zie liggen. Voordien stond het hier vol fietsen. Nu staan die in de stallingen. Wij hebben al ervaringen met de Blue Bikes. Heist-op-den-Berg heeft één van de 44 stations in België die hiervan gebruik maakt en ik kan alleen maar vaststellen dat dit een succes is. Vorig jaar hebben 700 mensen een fiets ontleend, dat is drie keer meer dan in 2016. Wij willen een uitstraling geven naar het toerisme toe. Ik ben ervan overtuigd dat de samenwerking met de Kringwinkel prima zal verlopen. Nu al doen zij het onderhoud van de Cambio’s  (auto’s die worden gedeeld). We gaan ervoor zorgen dat nog meer mensen vanuit de sociale economie kunnen worden ingezet. Dit is een belangrijke stap maar nog geen eindpunt.’

Burgemeester Luc Vleugels (CD&V): ‘Vooral de aansluiting op het openbaar vervoer en het feit dat het om een sociaal tewerkstellingsproject gaat, zijn cruciaal. Het onderhoud is belangrijk. Het is alleen maar vuil op afgelegen plaatsen. Soms leeft die perceptie hier omdat de stationsbuurt helemaal anders is dan het centrum.’ Naar schatting 700 fietsen kunnen worden achtergelaten in de rekken.

Bellens: ‘Dit is een perfect voorbeeld van wat één de functies van de provincies in de toekomst zal worden: ze zullen een verbindende rol moeten gaan spelen. Er zijn nog initiatieven op komst rond fietsknooppunten en fietsostrades maar omdat zulke projecten niet onmiddellijk kunnen worden gestemd dienen ze te worden uitgewerkt met de gemeentebesturen die na de verkiezingen zullen ontstaan. Dat we goed bezig zijn bewijst het feit dat een man die moest leven van het OCMW in Merksplas, nadat hij ervaring heeft opgedaan bij het fietspunt, door een fietsenhandelaar in dienst zal worden genomen.’

Tekst: Edwin Mariën
Foto’s: Provincie Antwerpen