Nieuwe Krugerbrug wordt er één op maat van fietsers en voetgangers

HOBOKEN – De stad Antwerpen heeft een projectdefinitie opgemaakt om de huidige Krugerbrug, over de spoorweg Antwerpen-Puurs, te vervangen door een nieuwe fiets- en voetgangersbrug. Met deze nieuwe brug maakt de stad een comfortabele en veilige verbinding tussen twee belangrijke fietsroutes: de fietsostrade F13 richting Boom en de Districtenroute. Het moet een brug worden op maat van fietsers en voetgangers die voldoet aan de moderne comfort- en kwaliteitseisen voor fietsroutes. Verder moet het ontwerp rekening houden met de ontwikkeling van de gebieden ernaast zoals Blue Gate Antwerp en het project Lageweg. Ook de aansluiting van de brug op de omgeving, inclusief de zone rond en onder de brug, is een onderdeel van de ontwerpopdracht. De stad en spoorwegbeheerder Infrabel gaan nu op zoek naar een ontwerpteam.

Ook fietsers vanuit Hoboken centrum op de fietsostrade F13, die vandaag langs het spoor richting Boom loopt, zullen rechtstreeks op de nieuwe brug kunnen aansluiten. Via deze route kunnen fietsers op termijn doorfietsen richting Schelde en het centrum van Antwerpen. Schepen Koen Kennis (N-VA): ‘De brug is vandaag al onderdeel van de Districtenroute. Deze route bundelt veelgebruikte fietsverbindingen in en tussen de districten. Onder de brug loopt het druk gebruikte Jef Van Linden-fietspad, een onderdeel van de fietsostrade F13 van Antwerpen richting Boom. Met de nieuwe fiets- en voetgangersbrug worden beide routes met elkaar verbonden. Voor de bewoners van de aanpalende woonwijken vormt de brug een belangrijke verbinding met het natuurgebied Hobokense Polder.’

De bouw van de brug biedt een kans om de ruimte rond en onder de brug aan te pakken en is een onderdeel van de ontwerpopdracht. Verder moet er worden gezorgd voor voldoende opvang en infiltratie van het regenwater in dit gebied. Ook een aantal waardevolle bomen moeten een plek krijgen in het ontwerp. Deze zone ligt, ten noorden van het spoor, tussen het natuurgebied Hobokense Polder en het nog te ontwikkelen privaat perceel Blue Gate Antwerp. Hierbij wordt er niet geraakt aan het natuurgebied zelf. Ten zuiden van het spoor wordt het gebied afgebakend door de private percelen tussen de Zuidweg, de huidige brug en de Lageweg. Alle gronden in het projectgebied zijn vandaag al eigendom van de overheid. Met deze projectdefinitie gaan de stad en de spoorwegbeheerder in 2018 op zoek naar een ontwerpteam voor de brug en het gebied errond. Tegen het einde van 2019 moet het ontwerp rond zijn, zo kan er in 2020 een vergunning worden aangevraagd en een aannemer worden aangesteld. In de loop van 2021 kan de bouw van de nieuwe brug van start gaan. Ook de buurtbewoners zullen worden betrokken bij de verschillende stappen.

Antwerpen moedigt bezoekers, bewoners en pendelaars aan om tijdens de grote wegenwerken in en rond de stad op een andere manier naar het centrum te komen. Men zal verder investeren om de belangrijkste ‘missing links’ op de grote fietsroutes, zoals de fietsostrades naar de stad, het Ring- en Singelfietspad en de Districtenroute, weg te werken. Zo verhogen het fietscomfort en de veiligheid van de gebruikers op deze routes. Vandaag is de stad volop bezig om de plannen verder uit te werken tot uitvoerbare dossiers. Afhankelijk van het project wordt er nauw samengewerkt met de districten, de provincie Antwerpen, AWV en BAM. Bij dit project is ook Infrabel, de spoorwegbeheerder, nauw betrokken.

Tekst – Edwin Mariën

Foto – copyright: stad Antwerpen

 

Pin It on Pinterest