Nieuwe infoborden en wegwijzers maken wandelen in Rupelstreek visueler

Woensdag werd het laatste infobord van het Wandelnetwerk Rivierenland officieel ingehuldigd in de Rupelstreek. De bestaande borden en wandelwegwijzers kregen bovendien een grondige update en er kwamen er verschillende bij. Daarmee is het hoofdstuk van de terreinsignalisatie afgerond. De voorbije jaren werden tientallen informatieborden geplaatst om recreanten wegwijs te maken in dit fascinerende landschap, haar geschiedenis en haar bewoners. Dit laatste bord betekent tevens de doorstart van een nieuwe fase in het verhaal rond beleving in de Rupelstreek. Daarbij wordt ook gemikt op het vergroten van de kansen voor toerisme en recreatie in dit verrassend groenblauwe gebied.

De provincie Antwerpen en gemeenten Rumst, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem startten in 2012 het ‘Streekverhaal Rupel’. Het werd opgebouwd rond de drie pijlers die de Rupelstreek en haar bewoners de voorbije eeuwen hebben gevormd: klei, water en landschap. Actiepunten uit het Streekverhaal werden ondertussen opgestart en uitgevoerd, met steun van de provincie en dankzij de inzet en het enthousiasme van velen: de visuele identiteit van de streek door middel van logo en huisstijl, de openstelling van een natuurgebied in Terhagen vanaf midden april, het ontmoetingscentrum Natuur.huis in de paardenstal, grenzend aan het natuurgebied Walenhoek, de onthaalpoorten van de streek en de bescherming van dieren en planten, via gebiedsgericht natuurbeleid.

Gedeputeerde Rik Röttger (sp.a): ‘Dankzij het streekverhaal Rupel zijn we er onder meer in geslaagd het kenmerkende groene landschap te bewaren, versterken en toegankelijk te maken.’ De infoborden en wandelwegwijzers fungeren als oriëntatiepunt, als adresbord voor musea, maar ook als duidingsbord rond unieke plekken, monumenten en industriële relicten.

Rivierenland is een netwerk van 360 kilometer aan wandelpaden die elkaar kruisen met genummerde knooppunten. Hierdoor hoef je niet langer te verdrinken in het aanbod, maar kan je talloze aantrekkelijke en verrassende paden combineren tot heerlijke en gevarieerde wandelingen. Je bepaalt zelf hoe lang deze zijn en welke hoogtepunten je onderweg wil bezoeken. Röttger: ‘Samenwerken in de Rupelstreek loont. De afgelopen jaren is er een hele weg afgelegd en is er een goed draagvlak gecreëerd samen met de verschillende partners en de gemeentebesturen. Er zijn veel initiatieven gerealiseerd waarvan het wandelnetwerk een knap voorbeeld is. Zo kan je makkelijk van Boom naar Hemiksem wandelen door middel van de wegwijzers en de wandelborden maar nu zal het er op aankomen de bezoekers de weg te tonen naar de juiste ingang zodat de mobiliteit vlot verloopt en alle informatie aanwezig is. Ik droom van een fietsdeelsysteem zodat mensen de Rupelstreek op één dag op een aangename en milieuvriendelijke manier kunnen ontdekken.’ Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘De identiteit van de Rupelstreek blijft gekenmerkt door haar cultuurhistorisch steenbakkerijverleden, rivierlandschappen en natuurgebieden. Ze vormt daarmee een belangrijk deelgebied binnen de toeristische regio Scheldeland. Zowel met betrekking tot een authentieke waterbeleving als tot erfgoed geldt in deze regio dat we willen versterken en verbinden wat er al aanwezig is en waar mogelijk ook nieuwe elementen ontwikkelen. Ons werk is dus niet af.’ 

Tekst: Edwin Mariën
Foto’s: De Schorre