Nieuw sportgebouw en kunstgrasvelden Park Groot Schijn geopend

Op vrijdag 1 december 2017 zijn de eerste kunstgrasvelden en het nieuwe sportgebouw van Park Groot Schijn officieel geopend.  Na de volkstuinen en natuuraanleg in het zuiden en het speelbos is dit het derde onderdeel van het park dat klaar is om zijn eerste gebruikers te ontvangen.

De opening  van de eerste sportkamer van Park Groot Schijn is een belangrijke stap in de volledige realisatie van het park. Naast de sportinfrastructuur is ook het eerste deel van het park aangelegd. Dit geeft een goed beeld van hoe het volledige park, maar liefst 83 hectare groot, er op termijn zal uitzien. Een nieuwe groene long voor iedereen in Deurne, de stad Antwerpen en omstreken.

Velden voor voetbal en korfbal

Twee voetbalclubs (Koninklijke Deurne OB en Olympic Pirates Deurne-Borgerhout) en twee korfbalclubs (Riviera Deurne en Spartacus/NDN Korfbal) namen er ondertussen hun intrek in het nieuwe sportgebouw. Naast een cafetaria voor elk van de betrokken clubs zijn er tribunes en kleedkamers voorzien. Van de vier nieuwe kunstgrasvelden zijn er drie geschikt voor zowel voetbal als korfbal, het vierde veld is enkel geschikt voor voetbalwedstrijden.

Om het beheer van de sportkamer en het nieuwe gebouw in goede banen te leiden, hebben de vier clubs samen de vzw ‘Springs’ opgericht. Springs staat voor SportPark Ruggeveld Infrastructuur Groot Schijn.

De aanleg van het park rond de sportkamer zal tegen het voorjaar van 2018 helemaal klaar zijn. De inrichting van deze eerste groene voegen geeft een goed beeld van hoe het volledige park er in de toekomst zal uitzien. 

Park groot Schijn blijft verder groeien

In 2018 start de tweede fase van de aanleg van het park met de aanleg van het centrale parkplein en het doortrekken van het 7-meter pad tot aan het plein. Ook de paden die het speelbos verbinden met de rest van het park worden in deze fase aangelegd.

Het centrale parkplein wordt het kloppende hart van het park, met ruimte voor het organiseren van kleine evenementen en een avontuurlijk skateterrein. Ook de jeugdkamer sluit aan op dit nieuwe plein. Daar kunnen jeugdverenigingen via gedeeld gebruik beschikken over een plaats met een fuifzaal, een polyvalente ruimte met keuken en voldoende bergplaats. De jeugd zal hier niks te kort komen.De bouw van deze kamer start in de loop van 2018.

Participatie en nauw overleg

Het masterplan Park Groot Schijn maakt van het huidige lappendeken van verenigingen en natuur één leesbaar geheel, waar recreatie, sport, natuur en verenigingsleven elk hun plaats vinden. Het plan kreeg vorm door een unieke samenwerking tussen alle betrokkenen binnen het gebied. Ook vandaag blijft participatie en nauw overleg met alle betrokken clubs en verenigingen een belangrijk uitgangspunt tijdens de realisatie van de plannen.

Een plek voor iedereen

In het Park Groot Schijn zijn ‘kamers’ vastgelegd waarbinnen een bepaalde activiteit kan plaatsvinden. De kamers worden met elkaar verbonden door ‘groene voegen’ waarin wandelpaden, wadi’s, zit- en ligplaatsen en de natuur een plek vinden.

Park Groot Schijn is niet enkel bestemd voor de vele clubs en verenigingen die er hun plek hebben. Het wordt aangelegd als een echt park, een plek voor iedereen in Deurne en omstreken.

Meer info 

www.parkgrootschijn.be

Hits: 940