Nieuw dopingcharter moet gebruik van anabolen in fitnesscentra bestrijden

BRUSSEL – Onlangs geraakte bekend dat het dopinggebruik door bodybuilders en in fitnesscentra niet afneemt, integendeel. Door de ondertekening van het antidopingcharter in juli 2015 hebben de fitnessclubs zich ertoe verbonden om dopingmisbruik te bestrijden. Ze werken hiervoor samen met de Nationale Antidopingorganisatie (NADO) en met andere overheidsorganisaties. De sector neemt zo zelf een stukje verantwoordelijkheid. Dit charter is nu toe aan een herziening. Nog volgende maand komt er een nieuwe versie.

 Minister Philippe Muyters (N-VA): ‘Momenteel hebben 373 clubs of ‘vestigingen’ in Vlaanderen het charter ondertekend. Het goede nieuws is dat dit het aantal clubs dat is aangesloten bij De FitnessOrganisatie (DFO), overstijgt. Het gaat om ongeveer 75 procent van de sector. Een charter is niet voldoende om een gedragsverandering te realiseren. In een poging de fitnesscentra te overtuigen van een bredere aanpak, zal een vernieuwd charter worden gekoppeld aan een sensibiliserings- en informatiecampagne. ‘

De fitnesssector nam samen met NADO Vlaanderen het initiatief om doelgericht campagne te voeren naar de fitnessbeoefenaars in het algemeen, naar de fitnessprofessionals in het bijzonder en ook naar jongeren uit de sleutelleeftijd. ‘Dat blijken jongeren uit het secundair onderwijs te zijn. Er wordt samengewerkt met het Human Enhancement Drugs Network (HEDN), een internationale groep van multidisciplinaire onderzoekers van verschillende universiteiten. De campagne zal zich richten op het gebruik en misbruik van wat bekend staat als stimulerende middelen die je meer kracht geven of je er beter doen uitzien. Het gaat dus ook om vermageringsproducten.‘

 In samenspraak met de sector werden enkele wijzigingen doorgevoerd aan het oude charter uit 2015. ‘De beperking in tijd werd opgeheven. Het gaat nu over een langdurig in plaats van een tijdelijk engagement. Waar bij de eerste versie de verantwoordelijkheid enkel bij de clubuitbater werd gelegd, wordt nu de samenwerking met de verschillende partners ( Sport Vlaanderen, NADO Vlaanderen, DFO en de beroepsvereniging) benadrukt. Omdat het innemen van voedingssupplementen kan uitmonden naar gebruik van verboden middelen werd hierover een punt toegevoegd: enkel zuivere en dopingvrije voedingssupplementen worden gepromoot. De nieuwe versie van het antidopingcharter wordt eerstdaags verspreid via de sector.’

 In 2017 werden in de fitnesscentra 76 dopingtests uitgevoerd. Daarbij werden zestien dopingpraktijken vastgesteld. ‘Het percentage positieve gevallen blijft hoog en ligt in de lijn van de vermoedens die ook in de ons omringende landen worden geuit. Ik wil er toch een kanttekening bij maken. Het gaat over doelgerichte testen in fitnesscentra waarvan ernstig wordt vermoed dat er doping wordt gebruikt of verspreid. Dit kan gebeuren op vraag van de politie of van de magistratuur, maar ook op basis van anonieme tips. Wij gaan dus niet willekeurig testen, het is altijd gericht. Het gebruik van anabolen, waar het meestal om gaat, betreft een ruimer maatschappelijk probleem dat de fitness overstijgt. Ook Interpol is met deze zaken bezig, maar zegt zelf dat het een bijna onbegonnen strijd is. Wanneer je iets bestelt op een website, dan verloopt dat via veel kanalen, maar daags nadien word je pakketje via bpost wel geleverd aan de deur. Het blijft een heel moeilijke zaak. ’

Tekst – Edwin Mariën
Foto – Marc Demartin