A_ArchiefsportnieuwsWielrennen

Meetfiets brengt veiligheid en comfort van Antwerpse fietsroutes in beeld

 

LIER – De provincie Antwerpen en de Fietsersbond slaan voor de tweede keer de handen in elkaar om de veiligheid en het comfort van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) in kaart te brengen. Dat gebeurt via een audit door de Meetfiets, een analyse die uniek is in Europa.

Mikaël Van Eeckhoudt, algemeen directeur van de Fietsersbond: ‘Sinds 2014 verzamelt onze Meetfiets de gegevens van meer dan 3 000 kilometer fietsroutes. De provincie Antwerpen vergelijkt, interpreteert en analyseert die cijfers tot objectieve informatie en gerichte aanbevelingen voor plaatselijke en bovenlokale beleidsmakers. Vandaag, vier jaar later, vernieuwen de Provincie en de Fietsersbond de samenwerking voor nog eens eenzelfde periode. Zo kan de Meetfiets de actuele staat van het BFF analyseren en data generen die cruciaal zijn voor een beter fietsbeleid. Hij checkt niet alleen fietspaden maar ook de plaatsen waar fietsers tussen het andere verkeer rijden en kruispunten. Tijdens een audit worden zo’n 35 tot 45 parameters opgemeten door professionele Meetfietsers. Tot voor een paar jaar moesten we daarvoor verder gaan op ons buikgevoel.’

Werner Lievens uit Aartselaar is zo iemand. ‘In zeven gemeenten binnen de provincie Antwerpen moet de Meetfiets nog alle BFF-routes doorlichten. In vijftien andere gemeenten gaat het nog om bepaalde delen. Deze routes worden nog dit jaar gefietst. Nu, je mag niet denken dat werken voor mij synoniem is voor een dagje lekker fietsen alleen. Ik sta even vaak stil dan dat ik fiets. In de eerste plaats moet ik erop letten dat ik een constante snelheid van vijftien kilometer per uur aanhoud. Wanneer er ook maar iets verandert aan de omgeving (een fietspad dat plots een andere ondergrond krijgt, een put in de weg,…) dient dit te worden geregistreerd. Ik sta ook in voor de na-verwerking. Dat kan gebeuren wanneer de weersomstandigheden fietsen niet toelaten. Met de trillijnmeter, de batterij, het derde wiel en alle technische snufjes bij elkaar opgeteld kost deze fiets rond de 6 000 euro. Omdat de apparatuur gevoelig is, blijft de fiets op stal wanneer het regent of het kouder is dan vier graden. Met deze actie proberen wij druk te zetten op het beleid en geven we advies aan onder meer gemeentebesturen.’

Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘De meetgegevens van de infrastructuur, aangevuld met fietstellingen en statistieken van fietsongevallen – de laatste dateert van 2015 – komen samen in de provinciale Fietsbarometer. Op die manier hebben gemeentesturen een basis voor de integratie van hun fietsbeleid bij het uittekenen van hun mobiliteitsprogramma. De afgelopen jaren investeerden de provincie, gemeenten en steden in nieuwe fietsinfrastructuur. Vanaf volgend jaar staan de nog niet gecontroleerde fietsroutes op het programma van de Meetfietser zodat ook deze gegevens worden opgenomen in de provinciale Fietsbarometer. Op dat ogenblik zullen we dus 4 000 kilometer in kaart hebben gebracht. Het binnenshuis houden van die info  zou zonde zijn. Medewerkers van de Fietsbarometer verduidelijken de metingen in een rapport waarin voldoende cijfermateriaal staat en waarin je als gemeente kan bekijken hoe je scoort in vergelijking tot de buurgemeenten bijvoorbeeld.’ Iedereen die dat wil kan de resultaten van een gemeente naar keuze consulteren op www.antwerpenfietsprovincie.be.

Tekst – Edwin Mariën

Foto – Meetfiets Fietsersbond