Langeafstandszwemmers en triatleten mogen trainen in Willebroek

WILLEBROEK – Voor langeafstandszwemmers en triatleten is er een groot gebrek aan trainingswater in Vlaanderen. Voor dergelijke wateren zijn namelijk dezelfde strenge voorwaarden van toepassing als voor recreatieve zwemzones.

Dat is ook de reden waarom zwemmen niet was toegelaten is in de watersportbaan van Sport Vlaanderen Willebroek. Men beschikt er immers niet over een strandzone. Daarom werd eind vorig jaar een aanvraag ingediend om te mogen afwijken van deze milieuvergunningsvoorwaarde. Langeafstandszwemmers hebben immers geen behoefte aan een strand om in het water te gaan. Zij kunnen probleemloos de steigers gebruiken. Ondertussen werd deze aanvraag goedgekeurd. Sport Vlaanderen Willebroek onderhandelt met geïnteresseerde clubs zodat de nodige afspraken kunnen worden gemaakt. Om een optimale veiligheid te garanderen wordt de zwembaan gebruikt die vlak langs de oever ligt. Zo kan er snel worden ingegrepen, als er iets misgaat. De zwemmers en de roeiers zullen altijd van elkaar gescheiden zijn door minstens één lege baan. Om duidelijk te maken wie er in het water kan, worden gele badmutsen verkocht aan de gelicentieerde clubleden.

Voor alle duidelijkheid: individueel zwemmen wordt niet toegelaten. Alleen zwemmen in clubverband en op vooraf bepaalde tijdstippen is mogelijk. Er wordt gestart met één tot twee avonden per week. (EM)

Meer info: kurt.lobbestael@sport.vlaanderen.