KVV zet in op een toekomst met Voetbal Vlaanderen

 

De start van onze website www.voetbal1.be hebben we grotendeels te wijten aan KVV, toen nog het Katholiek Vlaams Voetbalverbond, daarna werd het Koninklijk Voetbal Verbond, of simpelweg het K.V.V.

 De vereniging is vooral gekend in en rond Antwerpen met als uitersten in het Noorden; Nieuw Stabroek en naar Brussel toe vinden we V.D.P en richting kust is er V.O.S. Reinaert.

 Naast het recreatief veldvoetbal is er ook veel aandacht voor het zaalvoetbal. De reden is niet ver te zoeken, iedereen kan er zijn sport beoefenen, tegen een lage inschrijvingsdrempel: met laag lidgeld en de familiale sfeer in de clubs. Tot enkele jaren terug was er ook de jaarlijkse Cross: blikken we decennia’s terug, dan vond die plaats rond de velden van O.X.A.C.O. maar de laatste jaren verhuisde deze cross naar Simikos Schoten.

Jaarlijks vindt ook het voormalige Gazet Van Antwerpen tornooi plaats, met voorwedstrijden op diverse velden in samenwerking met diverse clubs en duizenden vrijwilligers die er op paasmaandag een voetbalfeest van maakten. Nadien werd het gewoon “jeugdtornooi” en was voetbal1 (Nu sportindekijker.be vzw) de leverancier van foto’s voor o.a. Gazet Van Antwerpen.

In maart 2009 begon ook voor de dames het voetbalavontuur. Nu gaat ook de Belgische voetbalbond mogelijkheid bieden om dames te laten voetballen, maar in 2009 was dit nog uniek in Vlaanderen. Ook wij maakten de eerste voetbalpasjes van meisjes mee en zagen dat het zou lukken.

Mededeling Peter Bosmans – KVV

Op 22 februari 2017 heeft de Algemene Vergadering van KVV Federaal beslist om, naar aanleiding van het nieuwe decreet inzake de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector, over te gaan tot een fusie met Voetbal Vlaanderen.

Het was de enige mogelijke piste die nog open lag om de 23.000 actieve voetballers hun geliefde hobby verder te laten uitoefenen met een visie voor de toekomst en binnen financiële mogelijkheden die vergelijkbaar zijn met de huidige, voor spelers en clubs.

Zulke beslissing nemen na 110 jaar KVV is uiteraard een harde noot om te kraken. Sommige van de huidige bestuurders zijn zelf al bijna 50 jaar lid van dit voetbalverbond. Ooit in 1907 opgericht, als een competitie tussen jongensscholen uit het Katholieke net groeide dit verbond uit tot wat het nu is. 23.000 actieve spelers waarvan ongeveer 40% speelt als senioren veldvoetbal, 30% speelt jeugdvoetbal en nog 30% speelt senioren zaalvoetbal. Zowel mannen als vrouwen, jongens en meisjes van alle leeftijden  sporten elk weekend van het voetbalseizoen in competitieve reeksen en bekercompetities van effectieven, reserven, veteranen, dames en jeugd. Dit geheel wordt nog omkaderd met een kleine 400 scheidsrechters en nog meer vrijwilligers in clubs en in de verbondswerking.

Er is een KVV afdeling in alle Vlaamse provincies behalve West-Vlaanderen, maar er is een zwaar overwicht in de provincie Antwerpen. Om de overstap naar de unisportfederatie Voetbal Vlaanderen te maken werden mensen uit het KVV-bestuur, het vast personeel en uit sommige clubs mee ingezet om regels en gebruiken tussen de verschillende toegetreden federaties dichter bij elkaar te brengen en liefst op elkaar af te stemmen. Deze werkgroepen vorderen gestaag naar hun doel.

Uiteindelijk zijn er in deze unisportfederatie Voetbal Vlaanderen 4 toegetreden federaties: de Voetbalfederatie Vlaanderen VFV, de Liefhebbersvoetbalbond KBLVB, de Vlaamse Minivoetbalfederatie VMF en de KVV.

Binnen de structuur van Voetbal Vlaanderen is er in het beleidsplan voor de komende jaren ruimte voorzien voor zowel recreatief veld- en zaalvoetbal (futsal) met stijgen en dalen. Hierin zullen onze effectieve ploegen terecht kunnen uit het veld en de zaal. Reserven, dames en jeugd kunnen ondergebracht worden in het gewestelijke luik van Voetbal Vlaanderen omdat daar recreatief voetbal wordt aangeboden zonder stijgen en dalen, net zoals nu bij KVV. Ook de scheidsrechters zullen op deze wijze hun hobby in het recreatieve voetbal kunnen blijven uitoefenen.

Door in deze structuur te stappen zal de administratieve afhandeling van aansluitingen en wedstrijden ook veel beter en sneller gebeuren door gebruik te maken van de ontwikkelde ICT applicaties. Op dit vlak stapt KVV nu de 21ste eeuw binnen.

Binnen Voetbal Vlaanderen zitten ook KVV- bestuurders gemandateerd om de belangen van het recreatief voetbal op te volgen en de belangen te behartigen. Dikwijls langdurige, moeizame en slepende onderhandelingen werden na 2 jaar hard werken door vele mensen uit het bestuur tot een goed einde gebracht. We kunnen nu enkel hopen dat iedereen zijn plaats kan vinden in dit nieuwe voetballandschap om de leukste sport ter wereld te blijven beoefenen.