Judofederatie zet aangeklaagde coach op non actief

BRUSSEL – De Vlaamse Judofederatie wil nogmaals bevestigen dat het de problematiek rond het grensoverschrijdend gedrag van bepaalde coaches ten gronde wil aanpakken en dit in alle openheid. Met onmiddellijke inging worden concrete maatregelen genomen om deze wanpraktijken tegen te gaan. Belangrijkste maatregel: de Vlaamse Judofederatie heeft, in overleg, besloten om de geviseerde coach preventief op non-actief te plaatsen. In het belang van een sereen en objectief onderzoek is deze maatregel nodig.

Als federatie zien ze twee belangrijke zaken waaraan dient te worden gewerkt:

*Het algemene grensoverschrijdende gedrag binnen de sportsector zoals aangekaart door het project VOICE. Hier zal men verder acties ondernemen om deze problematiek verder aan te pakken binnen de judosport.

*Het verder aanpakken van de specifieke problemen binnen de federatie. In het verleden zijn verschillende dossiers geopend over diverse personen, die hebben geleid tot concrete maatregelen en sancties.

 De Vlaamse Judofederatie zal een nieuwe onafhankelijke ethische commissie oprichten met volgende doelen:

*Opvolging van meldingen die binnen komen op ethiek@vjf.be en onderzoeken van de getuigenissen in de media.

*Contact opnemen met de melder om garanties te geven dat de gemelde zaken effectief zullen worden behandeld. Ingeval van strafrechtelijke feiten wordt de raad van bestuur geïnformeerd zodat er de nodige acties kunnen worden ondernomen om het gerecht te informeren.

Er wordt een commissie in het leven geroepen om in de toekomst ongewenst gedrag te vermijden. Deze zal zo snel mogelijk – liefst volgende week al – operationeel zijn. De federatie doet alvast een oproep aan het kabinet van minister Muyters, Sport Vlaanderen, BOIC, de Vlaamse Sportfederatie, Internationaal Centrum Ethiek in de Sport of gelijk welke andere gespecialiseerde en neutrale organisatie om deel uit te maken van deze commissie. Dit om de volledige neutraliteit en objectiviteit te waarborgen.

Om de laagdrempeligheid binnen de federatie te verhogen heeft men alvast een nieuw emailadres gelanceerd: ethiek@vjf.be. Via dit adres kunnen mensen hun verhaal brengen naar de federatie zonder de officiële klachtenprocedure te volgen. Dit email-adres zal enkel worden gebruikt door de bovenstaande commissie. In overleg met de VSF werkt men concreet aan nieuwe ethische gedragscodes voor alle trainers binnen de federatie. Volgende week worden deze geïntroduceerd. In overleg met Tine Vertommen (onderzoeker Universiteit Antwerpen) en met het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport worden nieuwe beleidsmaatregelen genomen binnen de federatie. Met Ann Simons wordt de aangebrachte problematiek besproken. Verder zal de nieuwe commissie ook andere getuigen uitnodigen om de problemen ten gronde door te lichten. De Vlaamse Judofederatie zal de komende dagen nog verdere concrete acties uitwerken. (EM)