Inwoners uit de Zuidrand kunnen in deeldepot Edegem een kinderfiets huren

Deeldepot 2650, de ‘bibliotheek van spullen en gereedschappen’,  in de Strijdersstraat in Edegem wordt de uitvalsbasis voor een nieuwe Fietsbieb, die de hele Antwerpse Zuidrand zal bedienen. In een fietsbieb kunnen gezinnen met opgroeiende kinderen voor een prikje een tweedehands kinderfiets huren. Als hij te klein wordt kunnen ze hem weer inruilen voor een groter exemplaar. De sociale-economie-organisatie vzw Werkmaat zal instaan voor de uitbating van de Fietsbieb en het onderhoud van de fietsjes. Zodoende verhoogt de kans op doorstroming.

Gedeputeerde Peter Bellens (CD&V): ‘Deze Fietsbieb is een uitloper van het reddingsplan voor de kleinere fietspunten in de provincie Antwerpen, waarvan zes in de Zuidrand. De gemeente Edegem wil zich inzetten voor een Fietsbieb in het Deeldepot. De baten wegen zeker op tegen de kosten. Na de opstart voorziet de provincie een subsidie van 10 000 euro. In de Kempen, waar er al meerdere fietsbiebs bestaan (Ravels, Retie, Turnhout en Mol), merken we dat het vooral de grootouders zijn er over de vloer komen. Die halen dan bijvoorbeeld om de twee jaar een fiets voor hun kleinkind.’

Er zijn meerdere redenen waarom de provincie Antwerpen voorstander is van het systeem. ‘Omwille van de mobiliteit, het milieuaspect, de betrokkenheid van de sociale-economie-sector – het uitlenen en klein onderhoud van de fietsen gebeurt door doelgroep-medewerkers  met een verdere afstand tot de arbeidsmarkt, die zo werkervaring kunnen opdoen en daardoor meer kansen maken op doorstroming naar een reguliere baan – en het sociale aspect. Elk kind heeft immers recht op een fiets die meegroeit met zijn of haar leeftijd, ook wie uit een gezin komt dat het minder breed heeft. ‘ Het initiatief heeft dan ook linken naar het armoedebeleid. ‘Het huishoudelijk reglement voorziet een reductie in de tarieven voor mensen met verhoogde tegemoetkoming, er wordt samengewerkt met het Huis van het Kind en er zit ook nog een samenwerking met de OCMW’s uit de buurt in de pijplijn. Het unieke aan dit project is dat het elders gaat om een groep vrijwilligers, die zich inzetten samen met één gemeente, terwijl het hier een bovenlokaal initiatief betreft.’

Schepen Jeroen Van Laer (Groen): ‘Dit project moest laagdrempelig zijn. De samenwerking met het OCMW en het Huis van het Kind is belangrijk. Bovendien starten we dit op in een bestaand initiatief: het Deeldepot, waarbij vrijwilligers zich al nauw betrokken voelen. Voor alle duidelijkheid: al deze zaken staan los van elkaar. Het lidgeld bedraagt tussen de 20 en 40 euro en de fietsen zijn bedoeld voor kinderen tussen de drie en twaalf jaar. Werkmmaat-depot zal ervoor zorgen dat de fietsen in orde zijn maar de ontlener draagt gedurende de periode dat hij beschikt over de fiets, de volledige verantwoordelijkheid. We vragen dan ook dat het onderhoud zou gebeuren bij de plaatselijke fietshandelaars.’

Erwin Lauriks van Werkmmaat deed nog een oproep: ‘Indien er mensen zijn die thuis een kinderfiets hebben staan, dan mogen die hem gerust brengen.’ In de Kempen kon de provincie het project financieren met plattelandssubsidies, hier wordt er gebruik maakt van het budget voor sociale economie. Belangstellenden kunnen terecht op woensdag van 13 tot 16 uur en van 18 tot 20 uur en op zaterdag van 10 tot 12 uur. Ook vrijwilligers die willen meewerken aan één van deze projecten zijn nog steeds welkom.  (EM)