Inspiratiebrochure voor toeristische sector in vallei van de Kleine Nete

“Door Kleine Nete-momentjes aan elkaar te rijgen ontdek je als toerist de hele vallei.”

Provincie Antwerpen brengt een inspiratiebrochure uit die het toerisme in de vallei van de Kleine Nete een duwtje in de rug wil geven. Kempense vakantiemakers vinden hierin handvaten om een gezamenlijk verhaal te creëren. Een toerist die kiest voor een bepaalde vakantie-ervaring, of het nu gaat om rustige natuurwandelingen of over kleine avonturen voor gezinnen met kinderen, ontdekt zo gemakkelijker het aanbod doorheen de héle vallei.

De vraag naar een overkoepelende aanpak voor de hele vallei leefde al een tijdje bij vakantiemakers in de regio. “De vallei van de Kleine Nete heeft veel kwaliteiten en is een potentiële publiekstrekker. Alleen: nu gaat het vaak om losse initiatieven, waarbij een dagtoerist enkele uren besteedt aan één activiteit en dan weer naar huis gaat. De vallei heeft nochtans genoeg toffe troeven voor een langer verblijf. Deze brochure inspireert vakantiemakers om bijzondere Kleine Nete-momentjes te creëren, die de toerist dan tot een meerdaagse ervaring aan elkaar kan rijgen,” vertelt gedeputeerde Jan De Haes.


Gebiedsgerichte samenwerking

Binnen het samenwerkingsverband van de Kleine Nete groeide de ambitie om daar iets mee te doen. Een bovenlokale aanpak was de aangewezen weg. De provincie Antwerpen, die een gebiedsprogramma in de vallei heeft lopen, nam deze taak op zich, met het ‘Toeristisch Onthaalplan voor de Vallei van de Kleine Nete’ als resultaat.
Het onthaalplan is inmiddels ook goedgekeurd door het samenwerkingsverband van de Kleine Nete. Gouverneur Cathy Berx coördineert het samenwerkingsverband: “De Netevallei is een prachtige vallei maar de uitdagingen zijn er groot. We werken iedere dag om de vallei te laten uitgroeien tot een veerkrachtig en aantrekkelijk gebied. Dit mooie onthaalplan is hiervoor een cruciale bouwsteen.”

Toerisme op maat van de vallei

De achterliggende filosofie van het onthaalplan ligt helemaal in lijn met het ‘Strategisch Plan voor Toerisme in de Kempen 2020-2025’. Zo wil dit plan het merk ‘Kempen’ extra uitstraling geven in eigen land en bij Zuid-Nederlanders, evenwel zonder de bewoners en de natuur bloot te stellen aan grootschalig toerisme.
Kwaliteitsvol toerisme mag niet alleen kwaliteitsvol zijn voor de toeristen zelf,” verduidelijkt Jan De Haes. “Als gedeputeerde voor toerisme maar ook bevoegd voor milieu, ben ik dubbel zo trots op het onthaalplan dat hier is uitgewerkt. We houden heel bewust rekening met de draagkracht van de vallei en haar bewoners. We zoeken naar zachte recreatie, naar een fijne afwisseling van kleine avonturen en rustige momenten. Zo creëer je een bestemming met positieve effecten voor iedereen.”


Kleine Nete-momentjes

Vakantiemakers ontdekken hoe ze met hun activiteiten de hele vallei in de markt kunnen zetten en mee bouwen aan het streekeigen toerisme. Als toerist rijg je verschillende van die ‘Kleine Nete-momentjes’ aan elkaar tot een meerdaags verblijf in de regio, waarbij je telkens iets nieuws ontdekt.

Sandra Franck, planningsverantwoordelijke voor het bekkensecretariaat Netebekken bij de Vlaamse Milieumaatschappij, is alvast enthousiast. “Het onthaalplan geeft ons zeker inspiratie voor de site Goormans in Nijlen, waar we een toegang willen creëren tot de beleefzone Molternete,” vertelt ze. “Met het onthaalplan weten we nu dat we hiervoor best op gezinnen met kinderen en ‘empty nesters’ als doelgroepen mikken, met een mix van kleinschalige water- en natuurbeleving en educatie. Het plan reikt ook ideeën aan over hoe bezoekers tot bij jouw activiteit of locatie komen, zonder dat je bijkomende verharding zoals parkings moet aanleggen.”

Ik kijk reikhalzend uit naar de realisaties op het terrein,” blikt ook gedeputeerde De Haes vooruit. “In de vallei van de Kleine Nete werken we rond verdroging en ontharding, het herstellen van het bodemsysteem, het bebossen en groenblauw dooraderen en dus ook het recreatief ontsluiten en verbinden. En dat allemaal gedreven door ons hart voor de Kempen.

De digitale inspiratiebrochure helpt iedereen die een toeristisch of recreatief initiatief wil opzetten in de regio en ideeën wil aftoetsen, zoals gemeentelijke toeristische diensten, terreinuitbaters, aanbieders van activiteiten of verenigingen. Je kunt ze downloaden via www.provincieantwerpen.be/OnthaalplanKleineNete