Groen wijst op het gevaar voor kanker door synthetische sportvelden

In een uitzending van Envoyé Special op France 2 werd er gewezen op de potentiële gezondheidsrisico’s van synthetische sportvelden. Het gerecyclede rubbergranulaat kan kankerverwekkend zijn. Federale parlementsleden Stéphanie Toron (MR) en Muriel Gerkens (Ecolo/Groen) interpelleerden minister Maggie De Block (OpenVLD) over de gevaren en vroegen of er normen werden vastgelegd.

In de uitzending op de Franse televisie werd gewezen op het gevaar dat sporters op deze kunstgrasvelden lopen. Per terrein zouden een equivalent van 20 000 autobanden worden uitgestort. Specialisten verweten de Franse overheid dat zij het economische aspect lieten primeren op de gezondheid. Bij onze Oosterburen zijn er meer dan 3 000 soortgelijke synthetische terreinen. Besluit aan het einde van het programma: het aanleggen van kunstgrasvelden was geen goed idee. In New York, Amsterdam en Zweden mogen er trouwens geen meer bijkomen.

Gerkens: ‘In de commissie werd er op de eerdere vragen over dit onderwerp altijd geruststellend geantwoord en werd elk verband tussen kanker en kunstgrasvelden ontkend. Recente analyses tonen echter aan dat de spelers die in de Verenigde Staten op dergelijke velden hebben gespeeld, een groter kankerrisico lopen. Uit een Nederlandse studie blijkt dat de vissen die aan deze korrels worden blootgesteld, sterven. Andere studies tonen aan dat deze microkorrels toxisch zijn. Ze worden gemaakt van autobanden en bevatten koolwaterstoffen en zware metalen. Deze samenstelling kan een negatieve uitwerking hebben. Fabrikanten zouden moeten worden gedwongen om voor alternatieven te kiezen. Sommige gemeenten maken gebruik van kokosnoten, schors of ingekapseld rubber. Dergelijke terreinen zijn minder duur en zouden bijgevolg voor iedereen financieel haalbaar zijn.’

Minister De Block antwoordde dat haar diensten de studies die eerder over dit onderwerp werden uitgevoerd in Nederland, grondig hadden bestudeerd. ‘België heeft ook meegewerkt aan een studie van het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA), die eind februari 2017 tot het besluit leidde dat het risico erg klein was. Ook het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kwam tot het besluit dat het gezondheidsrisico nagenoeg onbestaande was. Om elk gevaar uit te sluiten, steunt ons land de verscherping van de Europese normen en de beperking van polyclyclische aromatische koolwaterstoffen in rubbergranulaat. Nederland zal eind volgende maand een voorstel formuleren.’

Dit antwoord kon Muriel Gerkens echter niet geruststellen. ‘De studies tonen aan dat deze sportvelden, waarop mensen lopen en zich verwonden, uit microkorrels van gebruikte autobanden bestaan. Deze deeltjes dringen dus via verwondingen binnen in de huid. Zo komen ze in het organisme terecht. Er werd misschien geen verband aangetoond, maar ik zou niet durven zeggen dat er geen is. In sommige Vlaamse gemeenten heeft men geopteerd voor terreinen van ingekapselde rubberkorrels, die niet afkomstig zijn van banden. Aangezien er natuurlijke alternatieven bestaan, zouden gemeenten moeten worden verplicht hiervan gebruik te maken.’ (EM)