Grenslijn.be tegen grensoverschrijdend gedrag

Grenslijn.be biedt professionals en vrijwilligers die actief zijn in jeugdhulp, onderwijs, sport, welzijn, kinderopvang en jeugdwerk een kennisplatform rond grensoverschrijdend gedrag.

Met elkaar in contact komen, betekent elkaars grenzen aftasten. Soms wordt er daarbij een lijn overschreden. Dat laat deuken en krassen na. Kinderen en jongeren slagen er niet altijd in om hun eigen grenzen te beschermen. Maar ook voor wie met hen werkt is het niet altijd makkelijk om gepast te reageren bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. En misschien nog belangrijker: hoe ze het kunnen voorkomen.

Grenslijn.be is bedoeld voor professionelen en vrijwilligers die actief zijn in jeugdhulp, onderwijs, sport, welzijn, kinderopvang en jeugdwerk. Met dit kennisplatform willen we hen ondersteunen en stimuleren om van hun setting een veilige plek te maken die gestut is op (zelf-)respect en (zelf-)vertrouwen.

Grenslijn.be focust op kinderen en jongeren omdat zij dubbel zo vaak het gevaar lopen om het slachtoffer te worden van fysiek, psychisch en seksueel geweld, of van pestgedrag.

Grenslijn.be is een initiatief van de Vlaamse ministers van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Onderwijs, Jeugd en Sport. Samen met de partners op het terrein versterken ze met dit platform hun engagement om werk te maken van de bescherming van kinderen en jongeren tegen alle vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ze kiezen daarbij resoluut voor een integrale en beleidsdomein-overschrijdende aanpak.

Grenslijn.be is voor alle duidelijkheid geen meldpunt, maar een plek waar je informatie vindt over verschillende integriteitsthema’s. Dat kan gaan om verduidelijkende artikels, diepgaande publicaties, werkmaterialen die meteen bruikbaar zijn in de praktijk, verwijzingen naar studiedagen of vormingsaanbod. Voor de sportsector is het Centrum Ethiek in de Sport (ICES) partner in dit netwerk.