Geitestoet verhuist extra jaar naar 25 september 2022

Corona een jaar terug begon het leven stil te vallen. 

Tekst communicatie.wilrijk@antwerpen.be

Foto (2015) Georges Peeters

Verantwoordelijke: Werner Theuns, districtsschepen voor Geitestoet, Kristof Bossuyt, districtsburgemeester en bevoegd voor o.a. communicatie.

De achtste editie van de Geitestoet schuift met een jaar op en wordt uitgesteld naar zondag 25 september 2022. De oorzaak is de coronapandemie, die de voorbereiding en het evenement blijft hypothekeren.

Klik op de foto om fotoboek te openen

De Geitestoet is een van de grootste historisch-folkloristische stoeten van Vlaanderen. Meer dan duizend figuranten vertellen de ontstaansgeschiedenis van het geitendorp Wilrijk via tal van taferelen en praalwagens. Sluitstuk is steeds de reus Lange Wapper. De vorige edities van de Geitestoet lokten steevast tienduizenden bezoekers naar Wilrijk.

Oorspronkelijk zou de achtste editie van de Geitestoet plaatsvinden op 20 september 2020. Maar al snel na het uitbreken van de coronapandemie beslisten de organiserende vzw Geitestoet en het Wilrijkse districtscollege om het evenement met een jaar op te schuiven. Er werd gemikt op zondag 19 september 2021.

Nieuwe afspraak op 25 september 2022 

Na rijp beraad besliste de vzw Geitestoet om de organisatie van de Geitestoet met een extra jaar op te schuiven naar zondag 25 september 2022. Door corona blijkt het praktisch onmogelijk voor de talrijke vrijwilligers om te vergaderen, te repeteren en andere voorbereidingen te treffen voor het evenement. Het Wilrijkse districtscollege schaart zich achter deze beslissing en ook de stad Antwerpen engageert zich om ook volgend jaar de Geitestoet mee te ondersteunen.

“Een Geitestoet organiseer je niet zomaar. Het is een evenement dat draait op de inzet van heel wat vrijwilligers. Die kunnen tot nu nog steeds niet bijeenkomen door corona om te vergaderen of praalwagens te bouwen”, vertelt Raymond Van de Weyer, voorzitter van de vzw Geitestoet. “Daarnaast werken we nauw samen met scholen, maar ook daar steekt het virus een stokje voor. Ten slotte kan niemand op dit moment zeggen wat de omstandigheden zullen zijn in september, wanneer de stoet uitgaat. Dit alles heeft ons doen beslissen om de Geitestoet met een jaar op te schuiven.”

“Als districtscollege kunnen we het volste begrip opbrengen voor deze beslissing”, zegt Werner Theuns, Wilrijks districtsschepen bevoegd voor de Geitestoet. “We waarderen de tomeloze inzet van deze vrijwilligers en zijn ervan overtuigd dat zij alles in het werk zullen stellen om – in uitgesteld relais – een onvergetelijke stoet af te leveren”, aldus Theuns.

“Beter een volwaardige Geitestoet in 2022 dan een halfbakken, door corona aangetaste editie in 2021”, stelt districtsburgemeester Kristof Bossuyt. “Onze hoop en focus gaat nu naar eenieders gezondheid en het terugdringen van dit virus, waarbij iedereen met gezond verstand de coronamaatregelen moet blijven volgen. Laat het vooruitzicht op een onvergetelijke Geitestoet daarbij een extra stimulans vormen voor alle Wilrijkenaren.”