G-Sportfederatie Parantee-Psylos viert éénjarig bestaan in Domein Puyenbroeck

Op 1 januari werd G-sportfederatie Parantee-Psylos geboren. Parantee, de unisportfederatie voor personen met een handicap, en Psylos, de sportfederatie voor perso-nen met een psychische kwetsbaarheid, fusioneer-den begin dit jaar. Parantee-Psylos werd zo de Vlaamse G-sportfederatie en creëert kansen zodat personen met een beperking aan sport kunnen doen. Deze eerste verjaardag wil men graag met ‘1 jaar Parantee-Psylos’ vieren op donderdag 21 december vanaf 19 uur tijdens de Warmste Week in de sporthal van Provinciaal Domein Puyenbroeck aan de Puyenbrug in Wachtebeke.

De organisatoren lichtten al een tipje van de sluier. Zo zullen tijdens het evenement de verschillende doelgroepen en de werking in de kijker worden gezet en organiseert men mini-galamatchen tussen hen en enkele BV’s. Zo zal er bijvoorbeeld een tafeltenniswedstrijd zijn tussen Paralympische kampioenen Laurens Devos en Florian Van Acker, die zullen samenspelen met twee BV’s. Verder onderwerpt men de BV’s ook aan een wedstrijd goalbal tegen één van de clubs en is er net als vorig jaar ook een zaalvoetbalwedstrijd tegen een selectie van sporters met psychische kwetsbaarheid die diezelfde dag hun finaletornooi afwerken. Tot slot zijn er ook nog enkele verrassingsacts. Binnenkort komt u er meer over te weten en worden de BV’s bekend gemaakt. Hou dus zeker www.parantee in de gaten.

Parantee-Psylos creëert kansen zodat alle personen met een beperking volgens hun eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen. Parantee-Psylos vzw, de Vlaamse unisportfederatie voor G-sport, is net zoals haar Franstalige partnerfederatie Ligue Handisport Francophone  asbl, lid van het Belgian Paralympic Committee. Dit Belgian Paralympic Committee is op haar beurt erkend door het International Paralympic Committee.

Elke sporter met een beperking moet zijn sport of bewegingsvorm kunnen uitoefenen in een omgeving waarin hij zich goed voelt en waarbij in de eerste plaats wordt uitgegaan van zijn mogelijkheden. Elke sporter met een beperking zou binnen zijn mogelijkheden én interesses moeten kunnen kiezen waar, met wie en in welke context hij gaat sporten. Parantee-Psylos vzw focust zich op de mogelijkheden en staat erop dat elke G-sporter de mogelijkheid heeft om kwaliteitsvol te sporten.  Parantee-Psylos vzw zorgt ervoor dat de omgeving weet en (h)erkent dat elke persoon met een beperking de mogelijkheid heeft om te sporten.

Inspraak van en participatie door mensen met beperking verhoogt de betrokkenheid en de zin om dingen op te pakken. De federatie luistert naar de clubs, sporters, vrijwilligers,… en stemmen hun dienstverlening hierop af. Elke sporter verdient een kans. Men werkt klantgericht en vraag-gestuurd. Elke sporter moet op een zo normaal mogelijke manier kunnen deelnemen. Elke sporter moet kunnen bewegen binnen zijn mogelijkheden, interesses, keuzes… G-sport is in beweging en Parantee-Psylos beweegt mee. Met nieuwe mogelijkheden, met de evoluties binnen elke sporttak, met innovatieve praktijken, met nieuwe manieren van communiceren. Parantee-Psylos is voortdurend in beweging om meer mensen met een beperking in beweging te zetten.

Tekst: Edwin Mariën
Foto: Parantee