G-sport Vlaanderen geeft steden en gemeenten 50 concrete en handige tips

ANTWERPEN – G-sport Vlaanderen vzw is hét kenniscentrum over en voor G-sport in Vlaanderen. Met de ‘Inspiratiegids G-sport’ wil het steden en gemeenten overtuigen om G-sport actief mee op te nemen als topic voor én na de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. G-sport Vlaanderen vzw reikt gemeentebesturen met de ‘Inspiratiegids G-sport’ de hand door middel van 50 concrete en handige tips om sport voor personen met een handicap verder te laten groeien binnen hun eigen stad of gemeente. De ‘Inspiratiegids G-sport’ is gratis te downloaden via de website gsportvlaanderen.be/inspiratiegids.


G-sporters zijn sporters met een handicap die dagelijks vol overgave sporten en bewegen maar vinden ze wel voldoende de juiste weg naar een gepaste sport? Kennen clubs en G-sporters de kanalen waar ze de juiste sportmaterialen of specifieke ondersteuning kunnen vinden? De ‘Inspiratiegids G-sport’ geeft 50 concrete tips om G-sport in steden en gemeenten alle kansen te geven. G-sport Vlaanderen vzw wil meer personen met een handicap aan het sporten krijgen en hen puur sportplezier bezorgen, eender welke handicap ze ook mogen hebben: een verstandelijke beperking of fysieke handicap, een psychische kwetsbaarheid, slechtziend of slechthorend. Greet Dupain van G-Sport Vlaanderen: ‘Deze inspiratiegids is specifiek opgemaakt voor steden en gemeenten. Hij geeft een overzicht van concrete tips en tools, aangeboden door de diverse actoren binnen het G-sportveld en aansluitende instanties die instaan voor het welzijn van de bevolking. Door het delen van deze kennis willen we de aanzet geven tot de verankering van G-sport binnen steden en gemeenten. Zo streven we naar een duurzaam (G-sport)beleid en tegelijk ook naar een inclusieve samenleving waar iedereen zich 100 procent welkom voelt.’

De ‘Inspiratiegids G-sport’ wil er enerzijds voor zorgen dat personen met een handicap makkelijker de stap naar sport kunnen zetten, anderzijds dient het ook voor steden en gemeenten die binnen hun (sport)beleid actief inzetten op G-sport. G-sport Vlaanderen vzw bundelde de tips aan de hand van zes thema’s. Elk van die onderwerpen geeft goede voorbeelden en nuttige contacten die het verschil maken voor sporters met een handicap: ondersteuning voor sportfunctionarissen of sportdiensten op het vlak van G-sport, bekendmaking van plaatselijke G-sportinitiatieven voor personen met een handicap, brede sensibilisering over G-sport voor alle inwoners, tips om de individuele sportbeleving voor G-sporters te versterken en ondersteuning van G-sportclubs en G-sport binnen andere beleidsdomeinen buiten sport (onderwijs, welzijn,…). Op de website vind je de tips waarbij steden en gemeenten aan de slag kunnen om G-sport actief mee te betrekken in hun beleid.

Sporten is genieten, winnen en verliezen, afzien en geluk beleven. Ook sporters met een beperking zijn 100 procent sporters. En één ding is zeker: voor iedereen bestaat er een sport. Het aanbod van G-sport in Vlaanderen is uitgebreid en het taboe rond sporters met een beperking raakt meer en meer doorbroken. Een partijtje rolstoelbadminton in de sporthal, aangepaste fietsers in het straatbeeld: het moet de normaalste zaak van de wereld worden. Inclusief waar het kan, exclusief waar het moet. G-sport Vlaanderen vzw wil nog meer mensen met een beperking duurzaam aan het sporten of bewegen krijgen. Een ambitie die het niet alleen uitwerkt, maar waarvoor iedereen binnen en buiten de G-sportsector zich engageert. (EM)

Hits: 251