Fietsersbond lanceert met steun ……

Fietsersbond lanceert met steun van de provincie Antwerpen campagne voor meer vriendelijkheid tussen fietsers


Noot van de redacteur:

De tijd van koning auto lijkt voorbij, de opwarming van de aarde zal wel ergens een rol spelen. Toen ik nog jong was waren er harde winters. Koude temperaturen, sterk onder nul, ijzel en sneeuw waren niet uitzonderlijk. Stel dat deze tijden (tijdelijk) terug komen, gaan dan de harde kern nog met de fiets naar werk en ook recreatief fietsen. Ook nu in zomerse tijden zien we het aantal ongevallen waarbij fietsers betrokken zijn stijgen. Fietsen is altijd “uitkijken” zien ze mij of willen ze mij niet zien. (MD)


De laatste jaren stijgt het aantal fietsers enorm – en tijdens corona nog veel meer. Dat zorgt voor meer fietsplezier. Maar gelijktijdig moeten we ook zorgzamer omgaan met mogelijke ergernissen op de beperkte infrastructuur, die helaas niet overal even snel wordt aangepast. Om dat nieuwe en drukkere ‘samenleven op het fietspad’ positief te bevorderen lanceert de Fietsersbond samen met de provincie Antwerpen een ‘fietsvriendelijk’-campagne. De campagne bestaat uit affiches en een aantal ludieke videoclips, die gedurende zeven weken tips geven om vriendelijk samen te fietsen. 

Geen klassieke hoffelijkheidscampagne
Het grote verschil met ‘klassieke’ verkeerscampagnes? Dit is geen overheidscampagne, maar een campagne door en voor fietsers. De Fietsersbond heeft over het onderwerp grondig nagedacht met haar fietsende leden en partnerorganisaties. Uit de discussierondes kwamen zeven thema’s naar voor: inhalen en snelheid op het fietspad, oogcontact en armgebaren maken, hoffelijk wachten – dus ruimte laten voor fietsers die jou kruisen, je fiets hoffelijk parkeren, voetgangers voor laten en je fietslicht naar beneden afstellen zodat je je tegenliggers niet verblindt. 

De focus ligt op fietsers onderling. De campagne gaat dus niet over de wegcode, maar wel over het ‘samen bewegen’ in de openbare ruimte.  Woordvoerder Wies Callens: ”Op de fiets gedragen mensen zich anders dan in de auto of op de moto. Je kent het wel, soms moet je je trein halen en ben je een snelle fietser, op andere momenten geniet je van de omgeving. Het is ook bewust geen anti-autocampagne. We willen iets doen waar we zelf als fietsers iets aan kunnen veranderen. Het is een aanvulling op het algemene werk van de Fietsersbond, die hard blijft werken om de toekomstige fietsinfrastructuur beter en breder te maken. Maar dat is vaak niet meteen voor morgen.

De campagne wil de dialoog met en onder fietsers en vooral een positieve fietscultuur bevorderen. Het resultaat is een campagne die niet belerend wil overkomen, maar die focust op het belang van vriendelijke interactie. Dit heeft ook de Provincie Antwerpen, die al jarenlang een topprioriteit maakt van de aanleg van brede en veilige fietsostrades, overtuigd.

Gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit, legt uit: “Fietsvriendelijkheid en hoffelijkheid in het verkeer staan niet in de wegcode, maar zijn essentieel voor ieders comfort en veiligheid. Een vriendelijke interactie betekent dat je de andere weggebruikers alle kansen biedt om hun weg op een veilige en comfortabele manier verder te zetten. Ik geloof dat precies daarin fietsers het goede voorbeeld kunnen geven. Ik ben dan ook blij dat de Fietsersbond deze campagne opgezet heeft en we steunen ze heel graag. Vriendelijk en veilig fietsgedrag, dat dragen wij ook vanuit Antwerpen Fietsprovincie samen uit!”

 

Bron – Persinfo Luk Lemmens, Wouter Verbeeck

De Fietsvriendelijk-campagne loopt tot half oktober en is te bekijken op www.fietsersbond.be/fietsvriendelijk.