Duitse Olympiërs hebben op commercieel vlak een voorsprong op de Belgische

WILRIJK – Duitse Sporters en sponsoren krijgen meer mogelijkheden om tijdens de komende Spelen berichten te plaatsen via sociale en andere media. Het Bundeskartellamt (BKartA), een onderdeel van het Duitse ministerie van economische zaken en energie, meende dat de regels van het Olympisch Handvest de concurrentie beperken en dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de Duitse Olympische Sportbond (DOS) misbruik maken van hun machtspositie. Op hun beurt deden IOC en DOS voorstellen om deze regels te versoepelen.

Naar aanleiding van een klacht van de brancheorganisatie voor sportleveranciers deed het BKartA vorig jaar onderzoek naar de bepaling die stelt dat er slechts beperkt mag worden ingezet op reclame en sociale en gewone digitale media tijdens de Olympische Spelen. Het Olympisch Handvest bestaat uit 61 regels die nader zijn uitgewerkt in praktische toepassingen, de Bye-laws. Regel 40 bepaalt dat deelnemers zich moeten houden aan het Olympisch Handvest, de Wereld Anti-doping Code en de deelnemingsregels van het IOC en hun nationale Olympische sportfederatie, in dit geval de DOS. Bye-law 3 schrijft  voor dat een topsporter of begeleider zijn of haar persoon, naam, afbeelding of sportprestaties niet mag gebruiken voor commerciële activiteiten en/of advertenties tijdens de duur van de Olympische Spelen. Atleten zijn tijdens deze sperperiode dus gebonden aan regels voor het maken van reclame en het opzoeken van de media, dit om de officiële Olympische sponsors te beschermen. In ruil voor hun investering krijgen zij een recht om campagnes te voeren met gebruikmaking van Olympische termen. Ook mogen zij, met uitsluiting van andere ‘niet-officiële’ sponsors, afbeeldingen gebruiken zoals de Olympische ringen, vlam en vlag. De bescherming gaat vaak heel ver. Zo worden bijvoorbeeld beperkingen gesteld aan woorden als ‘Goud’, ‘Zilver’ en ‘Spelen’. Zelfs wordt het niet-officiële sponsors verboden hun atleten geluk te wensen en is het de atleten niet toegestaan om hun niet-officiële sponsoren in de media te bedanken.

Het BKartA stelde dat het IOC en de DOS misbruik maakten van hun machtspositie. Volgens het BKartA moest hierbij rekening worden gehouden met het feit dat de atleten als uitvoerders van de Olympische Spelen niet profiteren van hoge advertentie-inkomsten die de officiële Olympische sponsors ophoesten. Pas vorige maand kwam men tot een vergelijk. De regels voor de goedkeuring door IOC van bepaalde vormen van reclame op aanvraag worden versoepeld. De woorden ‘Olympische’ en aanverwanten, zullen beter worden toegelicht. Generieke publiciteit en begroetingen of felicitaties van sponsors aan sporters zijn onder voorwaarden toegestaan. Atleten kunnen content delen of re-tweeten van onder meer het IOC, DOS en het Team Duitsland, en dat combineren met begroetingen en dankbetuigingen aan hun sponsors.

BKartA wees op de hoge advertentie-inkomsten gegenereerd door de officiële Olympische sponsors. Dit onderstreept het substantiële belang dat sporters en sponsoren hebben bij reclame rondom evenementen zoals de Spelen. Door deze IOC-regel en de uitwerking daarvan wordt de markt voor sponsoring dichtgegooid. Daarnaast wordt de concurrentiepositie van (onder meer) de Belgische atleten en niet-officiële sponsors door de toezeggingen in Duitsland extra verzwakt. (EM)

Pin It on Pinterest