Derny’s voor het goede doel

Het  geluid horen van derny’s is een jaarlijkse traditie  tijdens de jaarmarkt van Edegem.  Wanneer de elite z/c en beloften hun wedstrijd gereden hebben is er sinds enkele jaren de dankbare traditie van de gentlemenrace voor “t Goede Doel.”  De organisators ( KEBC ) hebben een sterke band met de afdeling De Stroming  van het Hof Ter Schelde op de Linkeroever. Hier staan Nelleke Koeners en haar team in voor de verzorging en begeleiding van mensen tussen de 16 en 65 jaar,  met MS of NAH ( Niet aangeboren hersenletsel). Het centrum is een zorg –en woongelegenheid voor zware zorgbehoeftigden en telt ongeveer twintig residenten, ondergebracht over twee verdiepingen. De meeste inwoners komen uit de acute revalidatie-eenheden, velen als slachtoffer van een zwaar ongeval. KEBC zorgt door hun Goede Doel initiatief dat er extra middelen zijn voor bepaalde activiteiten voor de bewoners en voor bv.  ondersteuning bij de aankoop van speciaal materiaal. Om dit efficiënt te gebruiken heeft De Stroming recent ook een werkgroep sponsoring opgericht.

Door de hulp van vele sponsors vanuit KEBC en ondersteuning op allerlei manieren werd er dit jaar de som van 3.300 euro vergaard einde augustus. Op 2 oktober was een delegatie van de wielerploeg samen met enkele sponsors op bezoek in het centrum om het bedrag te overhandigen.  Enkele residenten woonden de overhandiging bij en de verantwoordelijke van Manutech, één van de sponsors stond garant voor de speech.

Het Goede Doel van KEBC blijft zeker een succes want er zijn al inschrijvingen van gentlemenploegen voor de editie 2019.

Reportage Gust Charin