Brasschaat twee dagen sport voor mensen met extra gave

Elke jaar zijn ze aanwezig in de groene long van Antwerpen, de G-sporter of zoals wij zeggen mensen met een extra gave. Dit jaar en hopelijk ook volgende jaren zal “sportindekijker.be” erbij zijn.

Je geeft hen een beetje aandacht en krijgt er veel voor terug, wat dan wel? Echte vriendschap, geen ijdele woorden, geen comedy, maar echte vriendschap.

Ook deze mensen zijn zoals wij en vragen respect en waardering voor wat ze doen, ze sporten beter dan veel niet G-mensen, moeten ook veel trainen en kunnen zaken waar andere van kunnen dromen.

Lees artikel in ons e-magazine verschijnt gratis en kan u aanvragen via sportindekijker@telenet.be of 0496-97.44.90