‘Opleidingsvergoeding en transfers van voetbalspelers zijn illegaal’

GENT – In de Minardschouwburg in Gent werd maandag de Vlaamse Scriptieprijs uitgereikt. Niettegenstaande er heel wat interessante inzendingen waren die een verbetering kunnen zijn voor de medische wereld, werd het werk van Niels Verborgh, Master in de Rechten aan de VUB Brussel weerhouden. In zijn masterproef toont Niels aan dat het transfersysteem in het internationale voetbal nefast is voor de economische gelijkheid in de sport en bovendien diverse bepalingen van zowel het Europees als het nationaal recht schendt.

Overdreven transfersommen lijken strijdig met het vrij verkeer van werknemers en bovendien brengt het transfersysteem ook andere juridische problemen met zich mee. Toch lijkt een oplossing lang niet in zicht. Niels Verborgh: ‘Een transfersom is op zich niet onwettig omdat het eigenlijk fungeert als een opzeggingsvergoeding voor het verbreken van een arbeidsovereenkomst. Het probleem is echter dat de bedragen de laatste jaren steeds decadentere proporties hebben aangenomen. Momenteel is het transfercircus zodanig doorgedraaid dat de transfervergoedingen veel verder gaan dan noodzakelijk.’

De torenhoge transfersommen zijn problematisch omdat ze kunnen verhinderen dat een voetballer overgaat naar een welbepaalde club. ‘De Europese Commissie heeft enkele jaren geleden gewaarschuwd voor de ‘kunstmatig opgedreven transfersommen.’ Een transfersom zou niet verder mogen gaan dan noodzakelijk opdat een eerlijk verloop van de competitie en de contractstabiliteit wordt gegarandeerd. Het zou logischer zijn als de voetballer enkel een opzegvergoeding moet betalen die overeenstemt met de wettelijke regeling van het arbeidsrecht.’ Het transfersysteem staat ook op gespannen voet met het Europees mededingingsrecht. ‘Dit komt omdat de concurrentie tussen voetbalclubs mede door het transfersysteem gebrekkig is, maar ook omdat de FIFA eenzijdig een groot deel van de rechten die profvoetballers toekomen kan dicteren door middel van haar regelgevende macht.’

De transferregels verhinderen de concurrentie tussen clubs omdat het stelsel van vraag en aanbod wordt beknot. Daarnaast lijken sommige bepalingen van het transferreglement in strijd te zijn met hogere rechtsnormen. ‘Nationale rechters hebben al diverse bepalingen van het transferreglement strijdig bevonden met het vrij verkeer van werknemers, zoals die  over de opleidingsvergoeding en de hoofdelijke aansprakelijkheid van de toekomstige werkgever bij een eenzijdige contractbreuk door een speler. Toch past de FIFA – ondanks de vastgestelde inbreuken – haar regels niet aan. Ook het door FIFA uitgevaardigde verbod op Third Party Ownership (TPO) is bedenkelijk in het licht van het Europees recht. In België vinden illegale praktijken plaats inzake de opleidingsvergoeding en de transfers van (jeugd)spelers. Daarnaast hanteren sommige clubs een agressief aanwervingsbeleid inzake minderjarigen waarbij ze moreel laakbare en juridisch illegale handelingen niet schuwen.’ Het voetbal lijkt gebaat bij een fundamentele heroriëntering. ‘UEFA-voorzitter Ceferin hield een pleidooi voor een nieuw transfersysteem. Alhoewel dit een stap in de goede richting is, lijkt het weinig waarschijnlijk dat deze maatregel er zal komen aangezien ze tegen de belangen van de gevestigde orde in gaat. Ook het salarisplafond zal er waarschijnlijk niet snel komen. Nochtans zou het net als inkomstenherverdeling tussen clubs al goed zijn om bepaalde excessen van het transfersysteem te tackelen.’ (EM)

Hits: 620