Aantal fietsers stijgt met 1,9% in provincie Antwerpen

Fietsen zit in de lift in de provincie Antwerpen. In 2017 noteerde de provinciale Fietsbarometer, die op 22 locaties heel het jaar door fietsers telt, voor de provincie Antwerpen een stijging van 1,9% op jaarbasis. Hiermee stijgt opnieuw het aantal fietsers. De stijging laat zich hoofdzakelijk in de steden optekenen.
De provinciale Fietsbarometer telt sinds 2015 het hele jaar door fietsers. In 2017 ziet de provincie een stijging van 1,9% ten opzichte van 2016. “De stijging van het aantal fietsers zet zich rond de steden verder. Vooral in Mechelen, Antwerpen en Lier merken we de grootste stijging op. In meer landelijk gebied daalt het aantal fietsers lichtjes. Vermits de stijgingen in de steden groter zijn dan de dalingen in landelijk gebied, blijft gemiddeld het aantal fietsers voor de provincie Antwerpen stijgen” aldus Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit.

Topdagen en toplocaties
De drukste locatie in provincie Antwerpen is voor het derde jaar op rij de brug over de Antwerpse Ring aan de Grote Steenweg richting Antwerpen. Dagelijks rijden daar 6 142 fietsers voorbij. Buiten de stad Antwerpen is het op een gemiddelde werkdag op de brug over de Nete in Duffel ook bijzonder druk met 3 287 fietsers en 2 010 op de fietsostrade F1 Antwerpen-Mechelen in Duffel.
In Borsbeek fietsen er dagelijks gemiddeld 1 930 fietsers voorbij en in Hove steeg het aantal fietsers met maar liefst 9,5% (1 541).

 

Provinciale Fietsbarometer

“De meetfietser fietste al 3 540 km van het Bovenfunctioneel Fietsnetwerk in 48 van de 70 gemeenten in de provincie Antwerpen. In 15 gemeenten moeten er nog bepaalde delen gefietst worden. Van slechts zeven gemeenten hebben we momenteel nog geen enkele meetfietsregistratie. De verwachting is dat we tegen het einde van deze legislatuur de cijfers voor alle gemeenten en steden binnen de provincie Antwerpen kennen”, legt gedeputeerde Luk Lemmens uit.

 

Momenteel scoren de fietspaden in onze provincie gemiddeld 6,1 op 10. Er is vooral nog werk aan de winkel om het onvoldoende van het trilcomfort (4,7/10) weg te werken. In het gemengd verkeer halen de gemeenten en steden gemiddeld 4,1 op 10. “De materiaalkeuze en het onderhoud van de wegen liggen vaak aan de basis van deze minder goede scores. Heel wat fietspaden zijn van cementbeton, een barstgevoelig materiaal dat schokken geeft. Hoewel asfalt geeft meer comfort geeft, wordt er nog te vaak voor klinkers of cementbeton gekozen om esthetische of onderhoudsredenen“, vult gedeputeerde Luk Lemmens aan.

Persbericht
Provincie Antwerpen