42 Deurnse straten werden deze zomer een speelstraat en Nieuw fietsleaseplan voor personeel provincie Antwerpen

31/08/2022

Deze zomervakantie vonden er 42 speelstraten plaats in Deurne. Hierdoor konden kinderen in hun eigen straat vrij en veilig op straat spelen. Het district zorgde dat een deel van de straat afgesloten werd, gaf een toelage en voorzag speelpakketten voor de kinderen. Daarnaast genoten de lange speelstraten ook van een culturele voorstelling of een workshop. ​

Ouders die hun kinderen tijdens de zomer op straat wilden laten spelen, konden bij het district Deurne een korte (1 of 2 dagen) of lange speelstraat (3 tot 14 dagen) aanvragen via de dienst Ding Dong Deurne. Als de (autoluwe) straat voldeed aan enkele voorwaarden, kon (een stuk van) de straat afgesloten worden. Terwijl de kinderen op straat speelden, praatten de ouders gezellig met hun buren.

42 ​ speelstraten

In juli en augustus waren er 42 speelstraten in Deurne, waarvan 25 lange en 17 korte. Naast het afsluiten van de straat, voorzag het district voor elke speelstraat een toelage van 15 euro per speeldag (om drank, hapjes en/of klein spelmateriaal aan te kopen) en een speelpakket voor de kinderen (met o.a. stoepkrijt, een frisbee, een cijferkubb of een blikkenwerpspel, …).

Elke Brydenbach, districtsschepen voor jeugd en Ding Dong Deurne:

“Kinderen en volwassenen die in Deurne op straat spelen. Een utopie? Zeker niet! In een stedelijke omgeving vinden we het belangrijk dat jongeren voldoende ruimte krijgen op het openbaar domein. Het district levert dan ook de nodige inspanningen om tijdens de vakantieperiodes zoveel mogelijk Deurnenaren te engageren een speelstraat in te richten. Koning auto wordt voor heel even buitenspel gezet en kinderen en volwassenen krijgen de ruimte om van hun straat een écht speelparadijs te maken. Gezellig petanque spelen met de buren terwijl de kinderen een balletje trappen, het kan dan allemaal! Als bevoegd schepen ben ik fier dat het concept van onze speelstraten aanslaat en dat het een groeiend succes is.” 

Voorstelling of workshop

De deelnemers van de lange speelstraten genoten deze zomer ook van een extraatje, nl. een culturele voorstelling of een workshop (aangeboden door het district). Zo was er onder andere een circusact, werden er vogelhuisjes en evenwichtsplankjes geknutseld, was er een workshop beatboxen en konden kinderen genieten van een ‘verhalenmachine’.

Speelstraat aanvragen

Deurnenaren die tijdens de paas- en/of zomervakantie 2023 een speelstraat willen organiseren, vragen deze vanaf het voorjaar aan via www.deurne.be/dingdongdeurne. Voor meer informatie kunnen ze steeds contact opnemen met de medewerkers van Ding Dong Deurne via dingdongdeurne@antwerpen.be of tel. 03 338 45 12.


De provincie Antwerpen heeft een reputatie als koploper inzake fietsbeleid.  Een nieuw fietsleaseplan voor haar personeelsleden sluit hierbij aan. Provinciale medewerkers kunnen vanaf 1 oktober een leasefiets naar keuze bestellen. De financiering gebeurt via hun (gehele of gedeeltelijke) eindejaarstoelage voor de komende vier jaar. Met dit voorbeeld inspireert de provincie Antwerpen opnieuw tal van bedrijven en lokale overheden om de woon-werkverplaatsingen van hun personeel te verduurzamen.
De provincie Antwerpen is een koploper inzake fietsbeleid. Vanuit het Provinciale Mobiliteitspunt adviseert en begeleidt zij tal van bedrijven en andere lokale besturen naar duurzamer woon-werkverkeer. Via de gratis mobiscans ontvangen werkgevers tips die de duurzame mobiliteit van hun personeel verbeteren. Fietslease is een belangrijke maatregel die zowel bedrijven als overheden hiervoor kunnen inzetten.

Een fiscaal aantrekkelijk fietsleaseplan stimuleert werknemers om de woon-werkverplaatsing met de fiets af te leggen. Het verbetert hun mobiliteitsproblemen en levert hen financiële voordelen en gezondheidswinst op.

‘Het provinciaal fietsbeleid focust zich voornamelijk op aanleg en verbetering van fietsinfrastructuur. We zien graag zoveel mogelijk fietsers op veilige fietswegen. Daarnaast geven wij vanuit het Provinciaal Mobiliteitspunt met onze mobiscans advies-op-maat aan werkgevers die streven naar een duurzaam woon-werkverkeer bij hun personeelsleden. Zoals hierbij aan vele bedrijven al verduidelijkten, is een voordelig fietsleaseplan daarin een belangrijke succesfactor. Als toonaangevende organisatie willen we tegen 2025 onze modal shift voor de campus Provinciehuis nog met 10% verbeteren naar een verhouding van 80-20% ten voordele van duurzame vervoersmodi. Het nieuwe fietsleaseplan helpt ons hierin’, verduidelijkt gedeputeerde Luk Lemmens, bevoegd voor Mobiliteit.

Gedeputeerden op de fiets in fietsenstalling Provinciehuis Copyright: provincie Antwerpen

Fietsleaseplan

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 maart 2021 bood openbare besturen een nieuwe wettelijke regeling tot fietslease voor hun medewerkers. De provincie Antwerpen gaat nu gedurende 4 jaar in zee met de leasefirma o2o. Personeel dat onder de rechtspositieregeling van de provincie Antwerpen valt, kan vanaf 1 oktober 2022 een degelijke fiets naar keuze bestellen. Diverse types komen in aanmerking, zowel klassieke als elektrische fietsen, speedpedelecs, bakfietsen, … en dat via een zelfgekozen leverancier uit een breed fietshandelaarsnetwerk. Zo kan elke medewerker een fiets bestellen, afhalen en/of laten onderhouden door een fietshandelaar in zijn buurt.

Gedeputeerde Mireille Colson, bevoegd voor Personeel, merkt op: ‘We zijn blij en trots om ons personeel deze fiscaalgunstige regeling voor aankoop van een nieuwe fiets aan te bieden. Dankzij de inspanningen van onze HR-administratie kunnen we dit project in goede banen leiden. We vertrouwen erop dat heel wat gemotiveerde medewerkers op dit aanbod zullen ingaan. Samen met hen maken we maken we er een groot succes van, dat zowel onze medewerkers als de mobiliteitsdoelstellingen van de provincie ten goede komt.’

De eerste fietsen worden geleverd vanaf 1 januari 2023. Met maatregelen als dit fietsleaseplan wil de provincie Antwerpen haar medewerkers stimuleren om zich duurzaam naar het werk te verplaatsen. Bijkomende omkadering die de provincie voorziet op de campus Provinciehuis (werkplaats van 700 medewerkers) zijn onder andere een goede infrastructuur (fietsstallingen, douche- en omkleedruimten, laadpunt elektrische fietsen, mobiel fietsherstel) en de wettelijke fietsvergoeding van 0,25 EUR per kilometer voor haar personeel.