A_ArchiefAlgemeensportnieuws

40 sportfederaties en 80 gemeenten tekende charter ‘Geestig Gezond Sporten’

ANTWERPEN – Met het onderschrijven van het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond!’ geeft een club aan dat haar leden belangrijk zijn, ongeacht hun achtergrond of psychische bagage. Het is een uitnodiging om even stil te staan bij de huidige werking en verder te groeien als vereniging. Ondertussen zegden 40 sportfederaties (Vlaamse atletiekliga, Basket Vlaanderen, …) hun steun toe en wordt het charter in samenwerking met 80 steden en gemeenten verspreid. Het werd ondertekend door ongeveer 1 000 sportclubs.

Het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond!’ werd ontwikkeld uitgaande van de intrinsieke kracht van de jonge sporter. Geestig gezond sporten wil binnen de sportclubs en de bredere maatschappij aandacht vragen voor het psychisch welzijn van jonge sporters. Kinderen en jongeren hebben het recht om op hun eigen tempo in een veilige omgeving te groeien en plezier te maken. Geestig gezond sporten werd opgezet vanuit het Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt en samen met de partners G-sport Vlaanderen, Sporta en Parantee-Psylos vormgegeven over Vlaanderen. Nu heeft ook minister Philippe Muyters (N-VA) zijn handtekening onder het charter geplaatst.

Foto CGGPassAnt
Foto CGGPassAnt

Psychiater Dirk de Wachter is de peter van het project en was de eerste persoon die het charter ondertekende. Hij geeft aan dat de sportclub een plek moet zijn waar verbinding met elkaar moet kunnen worden gemaakt. Het charter ‘Ook wij sporten geestig gezond’ gaat uit van de eigen kracht en talenten van het kind. Binnen de sportclub heeft elke sporter het recht op een gelijkwaardige behandeling ongeacht zijn achtergrond of psychische kwetsbaarheid. Het charter is opgebouwd rond vijf pijlers:

*Ieder op zijn tempo: Het is belangrijk erkenning te geven aan onderlinge verschillen tussen sporters. Sporters laten uitblinken in datgene waar ze sterk in zijn en toch voldoende uitdaging bieden moet een kerntaak zijn. Een vuistregel hierbij is dat een doel waarvoor de speler zichzelf om en bij de 70 procent slaagkansen geeft een ideale uitdaging vormt.  

*Een veilige plek: Kinderen en jongeren hebben recht op een kwaliteitsvolle begeleiding. Door hun afhankelijkheid aan volwassenen zijn ze heel kwetsbaar en is de rol van de sportbegeleider uiterst belangrijk.

*Warm welkom: Wanneer je extra wordt belemmerd door een psychische drempel lijkt de stap naar bewegen in clubverband onoverkomelijk. Een eerste kennismaking is vaak bepalend of iemand zich goed zal voelen bij de club.

*Vertrouwenspersoon: De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon binnen de club betekent een bron van rust, zowel voor club als sporter. Het besef dat er iemand aanwezig is, waarbij je terecht kan, is vaak voldoende om stappen te zetten die onmogelijk leken.

*Trainers gecoacht: Clubmedewerkers en trainers zijn geen hulpverleners. Het is belangrijk dat zij worden ondersteund en opleiding kunnen genieten in het omgaan met kwetsbare sporters (bijvoorbeeld motiverend coachen). Een open houding, aanspreekbaar en bereikbaar zijn (ook naar ouders) is een voorwaarde tot positieve deelname. (EM)

*Meer info: www.geestiggezondsporten.be